Geen inbreuk op auteursrecht [H] nu sprake is van een impliciete licentie op grond waarvan [A] het design en de logo’s mocht gebruiken

12-04-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210329, Rb Amsterdam, Grafisch Ontwerper
(Met dank aan Corstiaan Kan, Bremer & De Zwaan)

Sprake van twee overeenkomsten tussen [A] en grafisch ontwerper [H] en [A] is uit hoofde daarvan een vergoeding van € 21.477,50 verschuldigd aan [H] ten aanzien van door [H] verrichte werkzaamheden: uit mailwisseling blijkt dat partijen een overeenkomst hebben gesloten ten aanzien van ontwerpwerkzaamheden voor schoenenmerk, expliciet gesproken over fee van € 15.000,00, ook ten aanzien van de ontwerpwerkzaamheden voor het merk […] is een overeenkomst van opdracht gesloten tussen partijen en overeenstemming is ontstaan over de financiële afwikkeling van het project. Geen inbreuk op auteursrecht [H] nu sprake is van een impliciete licentie op grond waarvan [A] het design en de logo’s mocht gebruiken: geen voorbehoud besloten in de impliciete licentie en deze geldt dan ook zonder dat betaling heeft plaatsgevonden.

 

VERBINTENISSENRECHT - AUTEURSRECHT

 

Proces verbaal. [H] heeft in het kader van twee projecten als grafisch ontwerper werkzaamheden  verricht voor [A] en vordert betaling van de door hem gerekende fee. [A] betwist dat sprake is van een overeenkomst.

 

De rechter gaat niet mee in het het betoog van [A] dat de werkzaamheden van [H] enkel hebben plaatsgevonden in het kader van een pitch. Daarvoor is de omvang van de werkzaamheden te groot. Daarbij volgt ook uit mailwisseling dat er een tweetal overeenkomsten zijn gesloten. Er is voor het eerste project expliciet gesproken over een fee van  15.000,00. Ten aanzien van het tweede project is minder duidelijk welke fee overeengekomen is. Uiteindelijk is overeenstemming ontstaan over de financiële afwikkeling van dat project, in die zin dat [A] aan [H] een vergoeding van € 3.500,00 verschuldigd is. De rechter wijst dan ook een vergoeding van in totaal (inclusief btw) 

€ 21.477,50 toe. [H] stelt vervolgens dat [A] inbreuk maakt op haar auteursrecht door het gebruik van de logo's en het design. De rechter volgt dat betoog niet. Juridisch gezien wordt er in relaties tussen ontwerper en klant vanuit gegaan dat een impliciete licentie  voor het gebruik van de ontwerpen is verleend. In casu is geen voorbehoud gemaakt, waardoor aangenomen  wordt dat [H] de logo's en het design mocht gebruiken. De betaling van de vergoeding staat daar los van.  

 

IEPT20210329, Rb Amsterdam, Grafisch Ontwerper

 

Kopie origineel vonnis volgt.