Bouwbedrijf A maakt inbreuk op handelsnaam Bouwbedrijf X

31-03-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210330, Rb Overijssel, Bouwbedrijven familienaam
(Met dank aan mrs. P.J.G. van der Donck & D.J.G. Visser)

Bouwbedrijf A maakt inbreuk op handelsnaam X nu Bouwbedrijf X aannemelijk heeft gemaakt dat zij als eerste rechtmatig de familienaam als zelfstandig element in haar handelsnaam heeft gebruikt: tussen partijen is niet in geschil dat momenteel verwarringsgevaar bestaat, Bouwbedrijf X heeft in 1994 haar naam gewijzigd en als eerste de familienaam als zelfstandig element gebruikt en Bouwbedrijf A heeft tegen loskoppeling van de familienaam en de voorletter geen bezwaar gemaakt of gesteld dat sprake zou zijn van verwarringsgevaar, Bouwbedrijf A  heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Bouwbedrijf X met het gebruik van haar handelsnamen inbreuk maakt op de handelsnamen van Bouwbedrijf A en niet kan worden vastgesteld dat het verwarrignsgevaar door de wijziging van de handelsnaam van Bouwbedrijf X aanzienlijk is vergroot, het registreren en doorlinken van een domeinnaam door Bouwbedrijf A is onvoldoende om gebruik van een handelsnaam aan te nemen, aannemelijk dat verwarringsgevaar is toegenomen door het wijzigen van de handelsnaam door Bouwbedrijf A in die zin dat de voorletters worden weggelaten en aan de familienaam het woord ’bouw’ wordt toegevoegd, Bouwbedrijf X heeft voldoende onderbouwd dat zij de naam Bouwbedrijf X gebruikt, domeinnaam van Bouwbedrijf A maakt ook inbreuk. Bouwbedrijf A maakt met het gebruik van het nieuwe logo geen inbreuk op het auteursrecht van Bouwbedrijf X: visuele totaalindruk van beide logo’s verschilt aanzienlijk.

 

HANDELSNAAMRECHT

 

Het betreft een geschil tussen twee partijen met dezelfde familienaam. Volgens de anonimiseringsrichtlijnen van rechtspraak.nl is deze naam geanonimiseerd en worden de bpuwbedrijven X en A genoemd.

Kort geding. Bouwbedrijf X en Bouwbedrijf A exploiteren in [vestigingsplaats] een bedrijf op het gebied van bouw. Sinds 2019 is Bouwbedrijf X in het handelsregister ingeschreven onder de naam Bouwbedrijf Familienaam Vestigingsplaats B.V. Bouwbedrijf A staat in het register ingeschreven met de handelsnamen Familienaam en Bouwbedrijf A. De website van Bouwbedrijf A is sinds januari 2021 bereikbaar met de domeinnaam www.bouwbedrijfa.nl. Bouwbedrijf X heeft Bouwbedrijf A aangeschreven en haar daarbij verzocht zich te onthouden van het gebruik dan wel registratie van enige handelsnaam of domeinnaam waarvan een combinatie van de woorden Familienaam, bouw of ontwikkeling deel uitmaakt. A heeft in februari 2021 aanvragen gedaan om het beeldmerk met woordelementen ABOUW en het woordmerk ABOUW te laten opnemen in het Benelux merkenregister. Bouwbedrijf X vordert iedere inbreuk op haar handelsnamen door Bouwbedrijf A te staken en gestaakt te houden. Daarbij vordert zij overdracht van de domeinnaam www.bouwbedrijfa.nl en vordert zij dat Bouwbedrijf A het gebruik van haar logo, dat volgens Bouwbedrijf X inbreuk maakt op het auteursrecht op het logo van Bouwbedrijf X, staakt. 

De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. Tussen partijen is niet in geschil dat er op dit moment verwarringsgevaar bestaat. Partijen verwijten elkaar over en weer dat dit verwarringsgevaar is ontstaan door naamswijziging. Beoordeeld dient te worden wie het onderscheidende deel van de handelsnaam, de volledige familienaam, als eerste rechtmatig heeft gebruikt. De voorzieningenrechter acht het aannemelijk dat Bouwbedrijf X als eerste gebruik heeft gemaakt van een handelsnaam met daarin de familienaam als zelfstandig element. Bouwbedrijf A heeft haar handelsnaam gewijzigd door de voorletters niet langer te gebruiken en aan de familienaam  het woord 'bouw' toe te voegen. Na deze wijziging is het verwarringsgevaar toegenomen. Nu Bouwbedrijf X een ouder recht heeft op het gebruik van de familienaam, maakt Bouwbedrijf A inbreuk op haar handelsnaamrecht. Ten aanzien van het logo overweegt de voorzieningenrechter dat de visuele totaalinbreuk van beide logo's dermate verschilt, dat een inbreuk niet aangenomen kan worden. De vorderingen ten aanzien van de handelsnaaminbreuk worden toegewezen.

 

IEPT20210325, Rb Overijssel, Bouwbedrijven familienaam

 

ECLI:NL:RBOVE:2021:1320