Domeinnaamhouder maakt niet automatisch ook auteursrechtinbreuk als inbreukmakend materiaal op website wordt geplaatst

21-04-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210409, Rb Amsterdam, Hostnet

Domeinnaamhouder maakt niet automatisch ook inbreuk op auteursrecht indien op de website die gekoppeld is aan de domeinnaam inbreukmakend materiaal wordt geplaatst: Hostnet presenteert zich naar de buitenwereld als domeinnaamhouder en maakt geen inbreuk op auteursrecht van [eiser] op door hem gemaakt beeldmateriaal huwelijk Grapperhaus De stelling van [eiser] dat ook Hostnet inbreuk. Hostnet handelt ook niet anderszins onrechtmatig jegens [eiser]: Hostnet betwist gemotiveerd dat zij de hosting provider was en [eiser] heeft daar onvoldoende tegenover gesteld, Hostnet was als registrar niet in staat om aan de sommatie van [eiser] om de content te verwijderen te voldoen en Hostnet heeft uit eigen beweging de klacht doorgeleid naar de klant en de naam en het adres van haar klant aan de advocaat van [eiser] doorgegeven.

 

AUTEURSRECHT

 

[Eiser] is fotograaf en heeft foto- en filmopnames gemaakt van het huwelijk van minister Grapperhaus. De domeinnaam commonsensetv.nl is door Hostnet als registrar (tusenpersoon) geregistreerd bij SIDN voor [klant]. Op enig moment is op de website materiaal geplaatst dat inbreuk maakt op het auteursrecht van [eiser] op de door hem gemaakte opnames van het huwelijk. De advocaat van [eiser] heeft uiteindelijk Hostnet gesommeerd om de content te verwijderen en een schadevergoeding te betalen. Hostnet heeft niet aan die sommatie voldaan. [Eiser] stelt in deze procedure dat Hostnet auteursrechtinbreuk maakt. Hostnet betwist dat.

 

De kantonrechter oordeelt als volgt. Als op een website inbreukmakend materiaal wordt geplaatst, betekent dat niet dat de domeinnaamhouder automatisch ook auteursrechtinbreuk pleegt. Van Hostnet kan dan ook niet gezegd worden dat zij inbreuk maakt op het auteursrecht van [eiser]. Daarbij heeft Hostnet ook niet anderszins onrechtmatig gehandeld jegens [eiser]. [Eiser] heeft Hostnet gesommeerd om de content te verwijderen, echter kon Hostnet niet aan deze sommatie voldoen omdat zij niet de hosting provider was. Daarbij heeft zij uit eigen beweging de gegevens van [klant] doorgegeven aan de advocaat van [eiser]. Zij heeft tevens de klacht doorgeleid naar [klant]. De vorderingen worden afgewezen.

 

IEPT20210409, Rb Amsterdam, Hostnet

 

ECLI:NL:RBAMS:2021:1807