Veroordeling tot betaling € 6.322,00 aan opslagkosten

10-05-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210414, Rb Amsterdam, Atelier VOF
(Met dank aan Marga Verwoert, Leeway)

[I] is geen betaling verschuldigd voor door ARRS in factuur 19.901 opgevoerde kosten voor LAM image/vervoer naar Parijs, röntgenopnames en teksten/vertaling die volgens ARRS gemaakt zijn voor de portretten: ARRS heeft onvoldoende gesteld en onderbouwd waaruit blijkt dat deze posten andere kosten zijn dan die eerder bij [I] in rekening zijn gebracht. [I] veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 6.322,00 aan opslagkosten gemaakt door ARRS voor de portretten, lijsten en het losse schilderij, vordering ARRS is verder grotendeels verjaard: overeenkomst kan niet dienen als grondslag voor de gevorderde opslagkosten maar er is sprake van bewaarneming in de zin van artikel 7:601 BW op grond waarvan [I] bewaarloon verschuldigd is, rechtsvordering verjaart na vijf jaar en van stuiting niet gebleken, geen verbintenis tot nakoming na onbepaalde tijd in de zin van artikel 3:307 lid 2 BW, rechtsvordering die zag op opslagkosten voor de portretten in de periode tot en met 26 november 2014 verjaard nu kosten voor het eerst met factuur van 27 november 2019 in rekening zijn gebracht, vordering ten aanzien van losse schilderij niet verjaard.

 

VERBINTENISSENRECHT

 

ARRS drijft een onderneming op het gebied van onderzoek en restauratie van kunstobjecten, voornamelijk schilderijen. In december 2007 heeft [I] aan ARRS opdracht gegeven tot het verrichten van onderzoeks- en restauratiewerkzaamheden aan een drietal portretschilderijen. Tussen partijen is daartoe een overeenkomst gesloten. Uiteindelijk is een geschil ontstaan over een tweetal facturen, waarin kosten worden opgevoerd voor LAM image/vervoer naar Parijs, röntgenopnames, teksten/vertaling en opslag. [I] betwist dat hij deze facturen dient te voldoen.

 

De rechtbank oordeelt als volgt. [I] is geen betaling verschuldigd van de kosten voor LAM image/vervoer naar Parijs, röntgenopnames en teksten/vertaling. ARRS heeft verschillende malen facturen toegestuurd aan [I] die [I] ook heeft voldaan. ARRS heeft niet voldoende onderbouwd, en [I] heeft betwist, dat deze kosten anders zijn dan kosten die al eens bij [I] in rekening zijn gebracht en zijn betaald. 

 

De rechtbank oordeelt dat [I] wel opslagkosten verschuldigd is ten bedrage van € 6.322,00. Dat is een (veel) lager bedrag dan is gevorderd door ARRS, nu een groot deel van de vorderingen is verjaard. De overeenkomst tussen partijen kan niet dienen als grondslag voor de gevorderde opslagkosten maar er is sprake van bewaarneming in de zin van artikel 7:601 BW op grond waarvan [I] opslagkosten verschuldigd is.

 

IEPT20210414, Rb Amsterdam, Atelier VOF

 

Kopie origineel vonnis volgt.