Skyhigh c.s. mag aflevering van programma ‘Gestalkt’ over stalking van [R] door [N] en [K] uitzenden

20-04-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210416, Rb Midden-Nederland, Skyhigh
(Met dank aan Hanna van Til, Savine Warmelink en Marc de Boer, Boekx Advocaten)

Skyhigh c.s. mag aflevering van programma ‘Gestalkt’ over stalking van [R] door [N] en [K] uitzenden onder voorwaarde dat [N] en [K] onherkenbaar worden gemaakt in beeld en stem: Skyhigh heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de in de aflevering geuite beschuldiging van stalking voldoende steun vindt in het feitenmateriaal waarover zij beschikt en in aflevering zal aan de orde komen dat [N] en [K] zich op het standpunt stellen dat juist zij slachtoffer zijn van stalking door [R], niet aannemelijk geworden dat [K] bij de confrontatie is geïntimideerd of gedwongen tot het afleggen van een verklaring, voldoende gelegenheid geweest voor wederhoor, voldoende aannemelijk dat afdoende maatregelen zijn getroffen door Skyhigh om te voorkomen dat [N] en [K] door het algemene publiek worden herkend, voldoende onderbouwing gegeven door [N] en [K] van dreiging van eerwraak waardoor aanleiding bestaat om de stem van [N] en [K] te laten vervormen. 

 

PUBLICATIE-PRIVACY

 

Kort geding. Skyhigh ontwikkelt en produceert televisieprogramma's, waaronder het propgramma 'Gestalkt'. In dat programma wordt aandacht besteed aan de positie van slachtoffers van stalking en de impact die stalking heeft. [N] heeft een relatie gehad met [R]. Volgens [N] is [R] na de beëindiging van de relatie [N], en later ook zijn nieuwe vriendin [K], gaan stalken. [R] stelt op haar beurt dat zij gestalkt wordt door [N] en [K]. [K] is in contact gekomen met Skyhigh. Zij heeft afgesproken met een redacteur van het programma 'Gestalkt' om mogelijke deelname van [K] en [N] aan dat programma te bespreken als slachtoffers van stalking door [R]. Tijdens die ontmoeting heeft een cameraploeg onaangekondigd opnames gemaakt van [K] waarbij zij wordt beschuldigd van stalking van [R]. Op een andere locatie zijn opnames gemaakt van [N] waarbij ook hij geconfronteerd is met deze beschuldiging. Skyhigh wil in de aflevering van 20 april 2021 aandacht besteden aan deze zaak. [R] zal hierbij als slachtoffer centraal staan. De opnames die zijn gemaakt van [K] en [N] zullen hierbij worden uitgezonden. [N] en [K] vorderen primair Skyhigh te verbieden de aflevering openbaar te maken. 

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat de belangenafweging tussen het recht op vrijheid van meningsuiting van Skyhigh en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van [N] en [K] in het voordeel van Skyhigh uitvalt. Daarbij zijn verschillende factoren redengevend. Skyhigh heeft aannemelijk gemaakt dat de geuite beschuldiging van stalking voldoende steun vindt in het feitenmateriaal waarover Skyhigh beschikt. Daarbij zal in de aflevering duidelijk worden gemaakt dat [N] en [K] de mening toegedaan zijn dat juist zij slachtoffer zijn van stalking door [R]. Daarbij is niet aannemelijk dat [K] bij de confrontatie is geïntimideerd of is gedwongen tot het afleggen van een verklaring. Er is voldoende gelegenheid geweest voor wederhoor en Skyhigh heeft nader onderzoek gedaan aan de hand van de door [N] c.s. verstrekte stukken. Skyhigh heeft aangegeven voldoende maatregelen te nemen om de privacy van [N] en [K] te beschermen. Zo zijn in de aflevering hun gezichten geblurd, worden hun voornaam en achternaam, hun woonplaats en de naam van de zoon van [N] en [R] niet genoemd, komen huizen en kentekens niet in beeld en is de winkel van [N] onherkenbaar gemaakt. Het is voldoende aannemelijk dat zij niet door het algemene publiek worden herkend. [N] en [K] hebben daarentegen wel voldoende onderbouwd dat er dreiging van eerwraak bestaat. Die dreiging geeft aanleiding om de stem van [N] en [K] te laten vervormen. De aflevering mag dan ook worden uitgezonden met inachtneming van het vorenstaande. 

 

IEPT20210416, Rb Midden-Nederland, Skyhigh

 

(Kopie origineel vonnis)