Argumentatie overnemen in gelijktijdig behandelde octrooizaak

17-09-2021 Print this page
IEPT20210421, Rb Den Haag, Sisvel v Wiko

Tussenvonnis. Wiko voert geen octrooi-inhoudelijk technisch verweer: Wiko verwijst naar de overeenkomstige toepassing van de oordelen in de Xiaomi-zaak over geldigheid en inbreuk op EP 2 139 272. Geldigheid octrooi EP 272 wordt in deze procedure niet beoordeeld: in de procedure tussen Sisvel en Xiaomi waar Wiko naar verwijst is de rechtbank niet toegekomen aan een beoordeling van de geldigheid van EP 272. Inbreuk niet gemotiveerd bestreden. Betoog Wiko, om het oordeel over het niet-inbreuk in de Xiaomi-procedure overeenkomstig van toepassing te achten in onderhavige procedure (waarin Sisvel gelijkluidend betoogt), slaagt niet. Geen derdewerking niet-inbreuk-oordeel procedure Sisvel en Xiaomi: oordeel van geen inbreuk slechts werking inter partes. Beroep op artikel 25 Rv slaagt evenmin: met meenemen van verweer Xiaomi zou de rechter de feiten aanvullen en niet de rechtsgronden. Wiko heeft haar betoog verkeerd ingekleed: Wiko had in haar conclusie van antwoord kunnen vermelden dat zij het verweer van Xiaomi met betrekking tot de inbreukvraag integraal overnam, onder aanhechting van de relevante processtukken van Xiaomi en met de opmerking dat een en ander als herhaald en ingelast moet worden beschouwd.

 

OCTROOIRECHT
 

Sisvel is houdster van EP272. De vraag of met de verhandeling van een bepaald product inbreuk wordt gemaakt op een octrooi, moet echter in iedere procedure afzonderlijk worden beoordeeld. Anders dan een eventuele ongeldigverklaring van het octrooi, heeft een oordeel van geen inbreuk geen werking erga omnes, maar slechts inter partes.

 

Dit wordt niet anders als de octrooihouder in die procedures, ter staving van de gestelde inbreuk, identieke argumenten te berde brengt (in dit geval: het octrooi is geïmplementeerd in de LTE-standaard en de mobiele telefoons die (in Nederland) worden vermarkt, ondersteunen die standaard). Ook de omstandigheid dat het technische gedeelte van de onderhavige zaak op een zitting gelijktijdig is behandeld met het technische gedeelte van de zaak tussen Sisvel en Xiaomi c.s., brengt in dit uitgangspunt geen verandering. De argumenten van Xiaomi c.s. zijn immers in deze procedure niet overgenomen. 

 

De rechtbank realiseert zich dat dit resultaat wellicht onbevredigend overkomt omdat in de procedure van Sisvel tegen Xiaomi c.s. – kort gezegd – is geoordeeld dat de LTE-standaard niet het octrooi implementeert. 

 

Wiko c.s. had in haar conclusie van antwoord kunnen vermelden dat zij het verweer van Xiaomi c.s. met betrekking tot de inbreukvraag integraal tot het hare wenste te maken, onder aanhechting van de relevante processtukken van Xiaomi c.s. betreffende dat verweer en met de opmerking dat een en ander als herhaald en ingelast moet worden beschouwd. Dit is een voor de rechtbank acceptabele manier van procedure, hetgeen tijdens de regiezitting is duidelijk gemaakt. 

 

Conclusie: Betreft de inbreuk op EP272 is Sisvel niet gemotiveerd bestreden.

 

IEPT20210421, Rb Den Haag, Sisvel v Wiko


ECLI:NL:RBDHA:2021:8955