All Capital is geen schadevergoeding verschuldigd aan NGen

21-05-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210504, Hof Amsterdam, NGen v All Capital

Vordering NGen tot betaling van schadevergoeding door All Capital op grond van tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van garantie en Loan Agreement afgewezen: NGen heeft niet voldoende aannemelijk gemaakt dat octrooi zou zijn verlengd indien tekortkomingen achterwege waren gebleven, NGen heeft onvoldoende gesteld om aan te nemen dat, indien het octrooi zou zijn verlengd, het onderzoek tot ontwikkeling van succesvolle nieuwe toepassingen zou hebben geleid, leer van de kansschade niet toegepast.

 

HANDHAVING - PROCESRECHT

 

Hoger beroep schadestaatprocedure. NGen beschikte over een octrooi op een technologie [X] voor diverse medische toepassingen, waaronder dermatologische en dentale toepassingen. Het octrooi liep tot 22 februari 2016. NGen heeft onderzoek gedaan naar mogelijke nieuwe toepassingen voor de techniek. Zij streefde naar een verlenging van het octrooi. Het onderzoek werd mede gefinancierd door All Capital. In dat verband is tussen partijen een Loan Agreement gesloten. All Capital zou garant staan voor betaling van de factuur van ACTA, welke het onderzoek voor NGen uitvoerde. Tussen partijen is op enig moment een geschil ontstaan over de vraag of All Capital nog verder gehouden was tot het doen van betalingen uit hoofde van de Loan Agreement. In de hoofdzaak heeft het hof All Capital uiteindelijk veroordeeld tot het doen van betalingen. In de schadestaatprocedure die volgde op de hoofdzaak heeft de rechtbank de vorderingen van NGen afgewezen. Van dat oordeel is NGen in hoger beroep gekomen.

 

Ook het hof wijst de vorderingen van NGen af. Daartoe overweegt zij dat NGen niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de octrooibescherming zou zijn verlengd middels aanvullende beschermingscertificaten indien de tekortkomingen van All Capital achterwege waren gebleven. NGen heeft niet duidelijk gesteld dat zij, toen de tekortkoming van All Capital een aanvang nam, stappen had gezet om een aanvullend beschermingscertificaat te verkrijgen voor de orphan drug. Daarbij is niet aaannemelijk dat het onderzoek tot de ontwikkeling van een succesvolle nieuwe toepassing zou hebben geleid. Dit blijkt uit de samenvatting van een overgelegd proefschrift. Het hof ziet om deze reden ook geen aanleiding om de leer van de kansschade toe te passen. 

 

IEPT20210504, Hof Amsterdam, NGen v All Capital

 

ECLI:NL:GHAMS:2021:1279