High Point kan centraal beperkte versie van octrooi EP 772 B3 aan haar vorderingen ten grondslag leggen

17-05-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210512, Rb Den Haag, High Point v KPN
(Met dank aan Rien Broekstra, Brinkhof)

Redelijke uitleg van gewraakte passage 3.5.2 van het arrest van de Hoge Raad maakt duidelijk dat High Point centraal beperkte versie van octrooi EP 772 B3 alsnog aan haar vorderingen ten grondslag kan leggen en dat geldigheid van EP 772 beoordeeld kan worden: vernietiging in 2010 van EP 772 B 1 door rechtbank en kracht van gewijsde van dat vonnis staat niet aan dat oordeel in de weg nu op moment van centrale beperking het octrooi nog niet was vernietigd en hof zich niet inhoudelijk heeft uitgesproken over geldigheid van centraal beperkte octrooi EP 772 B3.

 

OCTROOIRECHT

 

Vervolg op vonnis van de Hoge Raad van 14 februari 2020 (IEPT20200214). Het octrooi van High Point is door de rechtbank in 2010 vernietigd wegens toegevoegde materie. Hangende de cassatie heeft High Point om een centrale beperking bij het EOB verzocht en verkregen. Het onderhavige geschil zit op de uitleg van r.o. 3.5.2. van het arrest van de Hoge Raad, waarin is overwogen dat het partijen in beginsel vrijstaat de geldigheid van het octrooi na centrale beperking in een nieuw geding alsnog aan een inhoudelijke beoordeling te onderwerpen. KPN betoogt dat het octrooi – in welke vorm dan ook – als gevolg van de bekrachtiging van het vonnis uit 2010 teniet gegaan is. 

 

De rechtbank gaat daar niet in mee. Overwogen wordt dat een een redelijke uitleg van de gewraakte passage duidelijk maakt dat High Point de centraal beperkte versie van octrooi EP 772 B3 alsnog aan haar vorderingen ten grondslag kan leggen en dat de geldigheid van EP 772 beoordeeld kan worden. Op het moment van de centrale beperking was het octrooi immers nog niet vernietigd en het hof heeft zich niet inhoudelijk uitgesproken over de geldigheid van het beperkte octrooi. 

 

IEPT20210512, Rb Den Haag, High Point v KPN

 

ECLI:NL:RBDHA:2021:5044