Beslag op powerboat MC900 van Atlantic niet opgeheven

01-06-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210525, Hof Arnhem-Leeuwarden, Atlantic v Marell

Vordering Atlantic tot opheffing beslag op powerboat MC900 die volgens Marell inbreuk maakt op de Marell 900CC afgewezen: beslag kleeft nu op grond van artikel 28 Aw gelegde beslag tot afgifte onder eenieder kan worden gelegd die de boot feitelijk onder zich heeft, juridische hoedanigheid van houder is daarbij niet relevant, vraag wie als maker van Marell 900CC moet worden beschouwd moet worden beantwoord aan de hand van Zweeds recht, Marell heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat [C] als maker moet worden aangemerkt, voorzieningenrechter terecht voorbijgegaan aan opinie mr. Ström over vraag of Marell 900CC auteursrechtelijk beschermd werk is nu opinie naar Zweeds recht is, terwijl beoordeling plaats dient te vinden naar Nederlands recht (lex loci protectionis) en niet is onderzocht of Marell 900CC uitsluitend gedomineerd wordt door zijn technische functie, MC900 is verveelvoudiging van Marell 900CC en Atlantic is niet geslaagd in bewijs dat MC900 met toestemming van Marell is geproduceerd en geleverd, belangenafweging valt uit in voordeel Marell.

 

HANDHAVING - PROCESRECHT

 

Kort geding. Hoger beroep. Marell is een Zweedse fabrikant van boten, waaronder de Marell 900CC. Atlantic is eind 2019 eigenaar geworden van een boot van het model MC900, eveneens een powerboat. Marell heeft van de voorzieningenrechter op 7 april 2020 verlof gekregen om op grond van artikel 28 Aw beslag tot afgifte te leggen op de aangetroffen MC900 op de scheepswerf van Icon. Marell heeft een bodemprocedure ingesteld tegen Atlantic, BIC en Icon. Atlantic heeft in eerste aanleg opheffing van het beslag gevorderd. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Atlantic afgewezen. In hoger beroep vordert Atlantic opnieuw opheffing van het beslag.

 

Het hof oordeelt als volgt. Atlantic stelt dat het beslag niet kleeft omdat Icon in juridische zin niet is aan te merken als de houder van de MC900. Het hof gaat aan die stelling voorbij nu beslag op grond van 28 Aw gelegd kan worden onder eenieder die de boot feitelijk onder zich heeft. Juridische hoedanigheid is daarbij niet relevant.

 

Atlantic stelt tevens dat [C] niet aangemerkt kan worden als maker van het werk. Als gevolg daarvan is Marell geen rechthebbende geworden. Deze stelling wordt verworpen. De vraag wie als maker moet worden aangemerkt, moet worden beantwoord aan de hand van Zweeds recht. Marell heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat [C] als maker van de Marell 900 moet worden beschouwd. Volgens het hof is de voorzieningenrechter terecht voorbijgegaan aan de opinie van mr. Ström over de vraag of de Marell 900CC aangemerkt kan worden als een auteursrechtelijk beschermd werk. De beoordeling door mr. Ström heeft plaatsgevonden op grond van Zweeds recht, terwijl deze plaats had moeten vinden op grond van Nederlands recht (lex loci protectionis). Daarbij is niet onderzocht of de Marell 900CC uitsluitend gedomineerd wordt door zijn technische functie. 

 

De MC900 is een verveelvoudiging van de Marell 900CC en Atlantic is er niet in geslaagd bewijs te leveren dat de MC900 met toestemming van Marell is geproduceerd en aan haar is geleverd. Het hof bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter. 

 

IEPT20210525, Hof Arnhem-Leeuwarden, Atlantic v Marell

 

ECLI:NL:GHARL;2021:5053