Negatieve recensies over leverancier doen geen afbreuk aan reputatie specifieke merken zwembadrobots

10-06-2021 Print this page
Auteur:
Birgit Kunst-Verboon
IEPT20210601, Hof Den Haag, ECG v Maytronics
(Met dank aan Evert van Gelderen en Elise Menkhorst, Clairfort Advocaten)

Hof vernietigt vonnis rechtbank Den Haag van 15 juni 2020 (IEPT20200615). Anders dan de voorzieningenrechter oordeelde, komt het hof tot de conclusie dat er wel sprake is van uitputting van de merkenrechten van Maytronics op de Dolphin-producten:  Maytronics heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er gegronde redenen zijn, ad artikel 15 lid 2 UMVO / 2.23 lid 3 BVIE om zich te verzetten tegen verdere verhandelingen van de Dolphin-producten door ECG. Maytronics heeft namelijk onvoldoende aannemelijk gemaakt dat ECG de indruk wekt dat er een economische band bestaat tussen ECG en Maytronics en Maytronics heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de handelswijze van ECG daadwerkelijk ernstige schade toebrengt aan de reputatie van de merken. Maytronics erkent tevens dat ECG de door haar verhandelde DOLPHIN-producten inkoopt bij erkende distributeurs in de EER.

MERKENRECHT

Hoger beroep tegen vonnis voorzieningenrechter Den Haag van 15 juni 2020 (IEPT20200615), waarin werd geoordeeld dat er sprake was van Merkinbreuk door ECG. ECG kon zich niet beroepen op uitputting omdat Maytronics gegronde redenen had zich daartegen te verzetten. De slechte recensies over ECG op Trustpilot en beslist.nl raken ook Maytronics, ECG heeft ten onrechte gesuggereerd dat zij tot het distributienetwerk van Maytronics behoort of dat er een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat.

Het hof vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter. Maytronics heeft de gegronde redenen waarop haar verzet tegen de uitputting (artikel 15 lid 2 UMVO / 2.23 lid 3 BVIE) van de Dolphin-producten is gebaseerd onvoldoende onderbouwd.

Gegronde redenen – indruk economische band

Volgens het hof is de vermelding op de website van ECG, dat ECG importeur en distributeur is van zwembadrobots, niet enkel Dolphin zwembadrobots dus, niet onjuist en wekt op zich zelf niet ook niet de indruk dat er sprake is van een bijzondere band tussen ECG en Maytronics. Uit de tekst van de (slechte) reviews blijkt ook voldoende dat consumenten weten dat ECG geen erkende dealer is. Maytronics heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er een economische band tussen ECG en Maytronics bestaat.

Gegronde redenen – ernstige schade aan de reputatie van de Merken

Naar het oordeel van het hof is Maytronics er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat de handelswijze van ECG daadwerkelijk ernstige schade toebrengt de reputatie van de merken. De overgelegde reviews tonen onvoldoende aan dat de handelswijze van ECG niet alleen leidt tot schade aan de reputatie van ECG zelf, ook leidt tot ernstige schade aan de reputatie van de merken van Maytronics. Slechts zeven van de overgelegde recensies gaan over zwembadrobots, waarvan 4 daarvan eenduidig negatief zijn. ECG heeft onbestreden gesteld dat zij jaarlijks 750-800 zwembadrobots verkoopt, waardoor aan de vier recensies onvoldoende gewicht toekomt. Nog even daargelaten dat de recensies de Maytronics-merken niet noemen of dat de recensies gaan over Dolphin-producten.

IEPT20210601, Hof Den Haag, ECG v Maytronics

(Kopie originele arrest)