Aan [eiser] komt geen auteursrechtelijke bescherming toe ten aanzien van boekenreeks 'My Shredded Lifestyle'

29-06-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210602, Rb Limburg, Boekenreeks My Shredded Lifestyle

Aan [eiser] komt geen auteursrechtelijke bescherming toe ten aanzien van de werken in de ‘My Shredded Lifestyle’ boekenreeks en 365 Brandz B.V. maakt dan ook geen inbreuk door het openbaarmaken en verveelvoudigen van de boeken: niet gebleken dat [eiser] creatieve keuzes met een persoonlijk stempel heeft gemaakt voor de tekst en opmaak van de boeken en evenmin dat hij bewust een geestelijke creatie wilde scheppen.

 

AUTEURSRECHT

 

[eiser] heeft samengewerkt met [naam 1] en [naam 2] in het kader van 'My Shredded Lifestyle'. Het gaat om een reeks boeken waarin aandacht wordt besteed aan een bepaalde levensstijl in combinatie met periodiek vasten. De samenwerking vond plaats in het kader van de door partijen opgerichte besloten vennootschap 365 Brandz B.V.. [eiser] is per 1 januari 2019 gestopt met zijn werkzaamheden voor de B.V.. [eiser] stelt in onderhavige procedure dat 365 Brandz B.V. inbreuk maakt op zijn auteursrecht op de werken door deze openbaar te maken en te verveelvoudigen. Daarbij stelt [eiser] dat tevens inbreuk wordt gemaakt op zijn persoonlijkheidsrechten doordat 365 Brandz B.V. de boeken aanbiedt tegen stunt-/dumpprijzen. 

 

De rechtbank oordeelt dat niet gebleken is dat [eiser] creatieve keuzes met een persoonlijk stempel heeft gemaakt voor de tekst en de opmaak van de werken. Evenmin is gebleken dat hij bewust een geestelijke creatie wilde scheppen. 365 Brandz B.V. heeft de stelling van [eiser] dat hij (mede-)auteursrechthebbende is betwist. 365 Brandz B.V. stelt dat [eiser] zich enkel bezig hield met het nalezen van de boeken om te controleren op spelling en zinsbouw en de boeken vervolgens voorzien heeft van op- en aanmerkingen. Ook zou [eiser] geen noemswaardig aandeel hebben gehad ten aanzien van de opmaak en lay-out van de boeken. [eiser] heeft in dat kader onvoldoende onderbouwd dat de werken zijn persoonlijk stempel dragen. De vorderingen worden dan ook afgewezen. 

 

IEPT20210602, Rb Limburg, Boekenreeks My Shredded Lifestyle

 

ECLI:NL:RBLIM:2021:4531