BREIN ontvankelijk in collectieve vorderingen

03-06-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210602, Rb Midden-Nederland, BREIN
(Met dank aan Dirk Visser en Patty de Leeuwe, Visser Schaap & Kreijger)

BREIN ontvankelijk in collectieve vorderingen jegens tussenpersonen Yisp en Worldstream: BREIN komt een beroep toe op de uitzondering van artikel 3:305a lid 6 BW en dient alleen te voldoen aan de ontvankelijkheidsvereisten van leden 1 en 3, voldaan aan de vereisten van artikel 3:305a leden 1 en 3 BW, BREIN heeft voldoende overleg gevoerd met Worldstream, sommatiebrief aan Yisp kan niet beschouwd worden als voldoende overleg maar uit uitgebreid antwoord daarop van YISP blijkt dat overleg niet zinvol zou zijn geweest zodat BREIN op deze grond niet niet-ontvankelijk zal worden verklaard, voeren collectieve procedure efficiënter en effectiever.

 

HANDHAVING - PROCESRECHT

 

BREIN heeft collectieve vorderingen ingesteld tegen Yisp en Worldstream. De rechtbank toetst in onderhavige procedure ambtshalve of is voldaan aan de ontvankelijkheidseisen van artikel 3:305a BW.

 

BREIN stelt dat haar een beroep toekomt op de uitzondering in lid 6 van artikel 3:305a BW. De rechtbank volgt BREIN in haar stelling en dientengevolge ligt enkel nog ter beoordeling voor of BREIN voldoet aan de ontvankelijkheidseisen uit lid 1 en 3. De rechtbank concludeert dat aan die eisen is voldaan. Met betrekking tot het vereiste dat 'voldoende overleg' moet hebben plaatsgevonden tussen BREIN en Yisp en Worldstream overweegt de rechtbank nog het volgende. Met Worldstream heeft BREIN voldoende overleg gevoerd. Naar Yisp heeft BREIN enkel een sommatiebrief gestuurd. Het sturen van een dergelijke brief kan niet worden aangemerkt als een uitnodiging tot overleg. Echter blijkt uit het door Yisp gegeven uitgebreide antwoord op de sommatiebrief dat overleg niet zinvol zou zijn geweest. Brein wordt om die reden dan ook niet niet-ontvankelijk verklaard. BREIN is ontvankelijk in haar collectieve vorderingen.

 

IEPT20210602, Rb Midden-Nederland, BREIN

 

(kopie origineel vonnis)