HvJEU over gebruik databank door metazoekmachine

15-06-2021 Print this page
Auteur:
Nelisa de Bruin
IEPT20210603, HvJEU, CV-Online Latvia v Melons

Indexeren en kopiëren naar eigen server van inhoud substantiële inhoud van databank is opvraging en hergebruik in de zin van artikel 7 Databankenrichtlijn: hetgeen kan worden verboden voor zover inkomsten worden ontnomen waarmee samensteller wordt geacht de kosten van zijn investering te kunnen dekken.

 

DATABANKENRECHT

 

CV-Online is een vennootschap naar Lets recht, die de website www.cv.lv beheert. Deze site bevat een door CV-Online ontwikkelde databank waarin vacatures worden gepubliceerd door werkgevers. Melons is eveneens een vennootschap naar Lets recht, welke de website www.kurdarbs.lv beheert. Door middel van hyperlinks worden gebruikers van de site www.kurdarbs.lv verwezen naar de internetpagina's waarop de gezochte informatie oorspronkelijk is gepubliceerd, waaronder de site van CV-Online. Door op de link te klikken krijgt de gebruiker toegang tot de website www.cv.lv. Volgens CV-Online maak Melons inbreuk op haar recht in de zin van artikel 7 van de Databankenrichtlijn doordat zij een substantieel deel van de inhoud van de databank op de site www.cvl.v "opvraagt" en "hergebruikt".

 

De verwijzende rechter wenst te vernemen of artikel 7, leden 1 en 2, van de Databankenrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een internetzoekmachine die gespecialiseerd is in het doorzoeken van inhoud van databanken en die een vrij op internet toegankelijke databank of een substantieel deel ervan kopieert en indexeert, waarna de gebruikers van de zoekmachine die databank op haar eigen website kunnen doorzoeken op basis van inhoudelijk relevante criteria, de inhoud van die databank "opvraagt" en "hergebruikt" in de zin van die bepaling.

 

Het Hof beantwoordt deze vraag als volgt. Artikel 7, leden 1 en 2, moet zodanig worden uitgelegd dat een internetmachine die inhoud van een databank "opvraagt" en "hergebruikt" in de zin van die bepaling, wat door de fabrikant van de databank kan worden verboden voor zover die handelingen schade berokkenen aan zijn investering in de verkrijging, de controle of de presentatie van die inhoud, dat wil zeggen het risico meebrengen dat deze investering niet met een normale exploitatie van de betrokken databank kan worden terugverdiend. Het is aan de verwijzende rechter om na te gaan of de inhoud van de databank getuigt van een substantiële investering en of de opvraging of het hergebruik het risico meebrengt dat de investering niet kan worden terugverdiend.

 

IEPT20210603, HvJEU, CV-Online Latvia v Melons

 

ECLI:EU:C:2021:434