Radio-programma in Aruba moet door voorlezing rectificeren

15-11-2021 Print this page
IEPT20210616, GvEA, Enfoque (90)

Journalist heeft in een eigen radioprogramma op persoonlijke titel uitlatingen over ex-minister gedaan in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar corruptie inzake erfpacht van domeingronden. Deze vinden geen grondslag in de feiten en dienen in gesproken woord te worden gerectificeerd.


PUBLICATIE


Gedaagde is een journalist, die ook een eigen radioprogramma heeft, dat elke middag om 12:00 uur wordt of werd uitgezonden onder de naam “Enfoque (90)”, thans verzorgt hij een radioprogramma via 88.9 FM (Bo Guia). Ex-minister wordt aangemerkt als verdachte van corruptie in het strafrechtelijk onderzoek 'Avestruz' met betrekking tot de uitgifte in erfpacht van domeingronden.

In de radio-uitzending kwam het onderzoek aan de orde en is gezegd dat:
a) dat eiseres als voormalige kennis tijdens een bezoek aan haar bij haar thuis wachtwoorden uit de privé-computer van kennis heeft bemachtigd;
b. dat eiseres tijdens de Statenverkiezingen van 2017 politieke pamfletten/kranten heeft uitgedeeld, waarmee zij kennis beschuldigde van dubieuze praktijken met betrekking tot aan het Land Aruba toebehorende erfpachtgronden;
c. dat eiseres een ramp en slecht functionerende werknemer is.

 

In het programma is niet op andermans titel, maar op persoonlijke titel uitlatingen gedaan (niet van horen zeggen). Die uitlatingen tasten de eer, goede naam en persoonlijke integriteit van eiseres op ernstige wijze aan.
De feitelijke verklaringen zijn van voldoende feitelijke grondslag voorzien om het onrechtmatig karakter daaraan te ontnemen. Met de uitlatingen onder a. en b. is onrechtmatig gehandeld jegens eiseres, hetgeen bepaald niet getuigd van hoogwaardige journalistiek. 

 

Dat gedaagde eiseres een ramp vindt gaat naar het voorlopig oordeel van het Gerecht niet te ver. Gedaagde mag dat zo vinden. Dat is anders wat betreft de uitlating/het waardeoordeel dat eiseres een slecht werkneemster is. Dat oordeel is excessief zolang daarvoor onvoldoende feitelijke basis of grondslag is. Die kan niet worden gevonden in dat zij in het verleden is ontslagen en dat dit ontslag tevergeefs is aangevochten (ECLI:NL:OGEAA:2017:498). 

 

Het Gerecht veroordeelt gedaagde om binnen 2 dagen door voorlezing van gedicteerde tekst te rectificeren zonder voorafgaand of daarna volgend weerwoord of commentaar.

 

ECLI:NL:OGEAA:2021:454