Ondanks toestemming website-eigenaar inbreuk foto-auteursrecht

29-12-2021 Print this page
IEPT20210713, Rb Amsterdam, Foto architectenbureau

Inbreuk op foto-auteursrecht door gebruik op website, ondanks toestemming van eigenaar website waarop deze foto's oorspronkelijk waren geplaatst. Eenvoudige niet-bewerkelijke zaak, Feitencomplex is niet anders dan indien er slechts een foto was gebruikt. Salaris gemachtigde begroot conform liquidatietarief kantonzaken.  

 

AUTEURSRECHT

 

Architectenbureau heeft een huis ontworpen, in haar opdracht heeft eiser, professioneel fotograaf, foto's gemaakt en heeft het bureau deze op haar website geplaatst. Gedaagde heeft architectenbureau gevraagd. Gedaagde heeft - na toestemming architectenbureau de foto’s zonder naamsvermelding op haar website geplaatst, ter illustratie van het project waaraan zij haar medewerking heeft verleend.


Het verweer van gedaagde dat zij toestemming had van architectenbureau kan haar niet baten. Die omstandigheid kan er immers niet toe leiden dat gedaagde geen inbreuk heeft gepleegd op het auteursrecht. Het onbewust schenden van het auteursrecht komt voor rekening en risico van de inbreukmaker.

 

Eiser vordert een licentievergoeding en een opslag van 25% wegens het niet vermelden van de naam van de fotograaf. Hoewel de DuPHo voorwaarden geen onderdeel zijn van de rechtsverhouding, kunnen zij wel dienen als uitgangspunt. Daarin staat een opslag van minimaal 100%, de beperkte opslag van 25% is redelijk. 

 

Op haar beurt stelt gedaagde dat fotograaf inbreuk heeft gemaakt op haar auteursrecht nu op de website van fotograaf foto’s hebben gestaan van een trappenhuis in het Amvest-gebouw waarvan gedaagde mede-auteursrechthebbende is. De betondetaillering van dit pand de stempel draagt van gedaagde. Reconventionele stellingname van gedaagde over inbreuk door foto's van 'haar de trappen in Amvest gebouw niet onderbouwd. 


De omvang van het feitenonderzoek ten behoeve van de procedure en de omvang van het relevant feitencomplex kunnen als beperkt worden beschouwd. Weliswaar betreft het onderhavige geschil het gebruik van meerdere foto’s, maar nu deze allemaal tezamen op één plek op de website zijn geplaatst, betrekking hebben op hetzelfde project en de vermeende toestemming zag op al deze foto’s, is het feitencomplex niet anders dan indien één foto was gebruikt. 

 

Vordering €2.400 plus proceskosten toegewezen.


ECLI:NL:RBAMS:2021:6507