Geen van de letters „Ø”, „Φ” en „ϕ” wordt gebruikt in het Frans

17-09-2021 Print this page
IEPT20210714, Gerecht EU, Cole Haan v EUIPO

Aanvraag voor Uniebeeldmerk Ø – Ouder internationaal beeldmerk ϕ – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Overeenstemmende tekens.

MERKENRECHT
 

Samsøe & Samsøe heeft aanvraag gedaan voor Uniebeeldmerk Ø. De oppositie is toegewezen op basis van Ouder internationaal beeldmerk ϕ. Geen van de letters „Ø”, „Φ” en „ϕ” wordt echter gebruikt in het Frans, de taal die wordt gesproken door het relevante publiek: op visueel vlak in hoge mate overeenstemmend. In hun respectievelijke talen worden de door de conflicterende tekens weergegeven letters echter anders uitgesproken, zodat deze tekens op fonetisch vlak niet overeenstemmen. De kamer van beroep heeft opgemerkt dat het oudere teken voor het grootste deel van het Franstalige publiek, dat geen Bulgaars, Deens of Grieks begrijpt, geen betekenis heeft, waaruit zij heeft afgeleid dat de conflicterende tekens op begripsmatig vlak niet kunnen worden vergeleken.
 

Het aangevraagde merk zal door de meerderheid van het Franstalige publiek niet worden opgevat als het wiskundige symbool „nul” of als het symbool dat de diameter van een voorwerp aanduidt. Beroep wordt verworpen.


ECLI:EU:T:2021:442