Verbod op gebruik handelsnaam 'Kapsalon Promise 1' toegewezen

26-07-2021 Print this page
Auteur:
Nelisa de Bruin
IEPT20210720, Rb Den Haag, Kapsalon Promise v Kapsalon Promise 1

Geen verwarringsgevaar aangenomen tussen handelsnaam Kapsalon Promise VOF en gebruik van handelsnaam door eiseres: aangenomen dat gedaagde als belanghebbende tegen gebruik handelsnaam van de VOF door eiseres opkomt, niet aannemelijk dat de VOF landelijke bekendheid heeft waardoor de handelsnaam geacht wordt in Leiden werking te hebben en geen afspraken over kiezen andere handelsnaam. Verbod op  gebruik handelsnaam Kapsalon Promise 1 door gedaagde toegewezen: eerder rechtmatig gebruik van handelsnaam Kapsalon Promise door eiseres en verwarringsgevaar.

 

HANDELSNAAMRECHT

 

Kort geding. Gedaagde heeft in Leiden een kapperszaak gedreven onder de naam Kapsalon Promise. Eiseres heeft gewerkt in deze kapperszaak. Eiseres heeft de kapperszaak begin 2020 van gedaagde overgenomen en is na de overname dezelfde naam blijven gebruiken. Op 2 november 2020 is gedaagde in Leiden een kapperszaak begonnen onder de naam Kapsalon Promise 1. 

 

Eiseres voert aan dat gedaagde in strijd handelt met artikel 5 van de Handelsnaamwet, althans dat zij onrechtmatig handelt, door de naam Kapsalon Promise 1 te gebruiken. Gedaagde stelt dat de handelsnaam niet aan gedaagde toebehoorde maar aan de Kapsalon Promise V.O.F. (VOF), een landelijke keten die de naam sinds begin jaren 2000 voert, zodat de naam geen onderdeel uitmaakte van de overname en dat met eiseres uitdrukkelijk is overeengekomen dat zij op zoek zou gaan naar een andere naam.

 

Gedaagde kan als belanghebbende met verwijzing naar de handelsnaam van de VOF tegen het gebruik van de handelsnaam door eiseres opkomen. Naar oordeel van de voorzieningenrechter kan niet worden aangenomen dat is voldaan aan de voorwaarde van verwarringsgevaar. Na de overname had de VOF geen vestiging meer in Leiden, waardoor niet zonder meer valt in te zien dat de VOF bekendheid heeft in het hele land en dat de handelsnaam geacht kan worden ook in Leiden werking te hebben. Daarnaast valt uit de op schrift gestelde afspraken over de overname niets af te leiden over het zoeken van een andere naam.

 

Aangezien eiseres de handelsnaam Kapsalon Promise sinds 29 februari 2020 rechtmatig voert en gedaagde de handelsnaam Kapsalon Promise 1 later is gaan gebruiken en daardoor verwarringsgevaar is ontstaan, wordt het door eiseres in conventie gevorderde verbod op het gebruik van deze handelsnaam toegewezen.

 

IEPT20210720, Rb Den Haag, Kapsalon Promise v Kapsalon Promise 1

 

ECLI:NL:RBDHA:2021:7619