Gebod tot staken gebruik domeinnamen teamleiders.nl en teamleider.nu toegewezen

30-07-2021 Print this page
Auteur:
Nelisa de Bruin
IEPT20210723, Rb Limburg, Teamleiders.nu v Sky-Walker

(Met dank aan Syb Terpstra, Bureau Brandeis en Marius Dekkers en Jonathan Crozier, Van Till Advocaten) 

 

Gebod tot staken gebruik van de domeinnamen www.teamleiders.nl en www.teamleider.nu toegewezen: woord teamleider of teamleiders niet louter beschrijvend voor activiteiten van Teamleiders.nu en domeinnamen wijken in geringe mate af van handelsnaam “Teamleiders.nu” waardoor verwarring bij relevante publiek kan ontstaan.

 

HANDELSNAAMRECHT

 

Kort geding. Teamleiders.nu is een onderneming gericht op de werving en selectie van personeel, meer specifiek leidinggevenden/teamleiders. Teamleiders.nu maakt gebruik van een website, toegankelijk via de domeinnaam www.teamleiders.nu, en de e-mailadressen eindigend op (...)@teamleiders.nu. Sky-Walker begeeft zich onder meer op dezelfde markt als Teamleiders.nu. Sinds het voorjaar van 2021 maakt Sky-Walker gebruik van de domeinnamen www.teamleider.nu en www.teamleider.nl en de e-mailadressen eindigend op (...)@teamleiders.nl. Teamleiders.nu vordert onder meer een verbod op het gebruik van de domeinnamen en de e-mailadressen.

 

De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. Het woord teamleider of teamleiders kan niet louter beschrijvend worden geacht voor de activiteiten van Teamleiders.nu, aangezien de onderneming niet slechts bestaat uit teamleiders en ook niet slechts teamleiders 'op bestelling' levert. Tussen partijen staat vast dat Teamleiders.nu haar handelsnaam eerder voerde dan dat Sky-Walker de domeinnamen en de e-mailadressen gebruikte. De domeinnamen en de e-mailadressen wijken auditief, visueel en begripsmatig in geringe mate af van de handelsnaam van Teamleiders.nu. Verder houden beide partijen zich bezig met werving en selectie van arbeidskrachten, meer in het bijzonder teamleiders, waarvoor zij beide internet gebruiken als marketingtool. De voorzieningenrechter acht verder relevant dat Sky-Walker direct nadat zij door Teamleiders.nu is gewezen op de overtreding van de Handelsnaamwet de domeinnamen heeft laten registreren en de e-mailadressen is gaan gebruiken. De voorzieningenrechter gebiedt Sky-Walker het gebruik van de domeinnamen en de e-mailadressen te staken en gestaakt te houden. 

 

IEPT20210723, Rb Limburg, Teamleiders.nu v Sky-Walker

 

(Kopie origineel vonnis)