Afgiftebeslag opgeheven voor zover zonnepanelen (her)bestemd zijn voor niet-octrooiland

31-08-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210728, Rb Rotterdam, Hanwha v LONGi

Afgiftebeslag Hanwha op zonnepanelen van LONGi opgeheven voor zover de bestemming van de panelen aantoonbaar gelegen is buiten een octrooiland: geen sprake (meer) van dreigende inbreuk als de zonnepanelen een aantoonbare bestemming in een niet-octrooiland krijgen.

 

HANDHAVING-PROCESRECHT

 

Kort geding. Hanwha heeft ten laste van LONGi een conservatoir beslag tot afgifte gelegd op zonnepanelen. Hanwha heeft ook bewijsbeslag gelegd. Aan deze beslagen heeft Hanwha ten grondslag gelegd dat de zonnepanelen inbreuk maken op haar Europees octrooi dat gelding heeft in meerdere Europese landen, maar niet in Nederland. 

 

De voorzieningenrechter heft het beslag op voor zover de zonnepanelen aantoonbaar niet bestemd zijn voor een octrooiland. Het afgiftebeslag strekt ertoe om (dreigende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten te voorkomen. Van een dergelijke (dreigende) inbreuk is geen sprake indien de zonnepanelen niet bestemd zijn voor een octrooiland. In voorkomend geval heeft Hanwha geen belang bij het handhaven van het afgiftebeslag. 

 

IEPT20210728, Rb Rotterdam, Hanwha v LONGi

 

ECLI:NL:RBROT:2021:7763