Billboardposters 'Zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed' verwijderen

07-09-2021 Print this page
IEPT20210803, Rb Amsterdam, Agractie v Stichting Dierenrecht

Dierenrecht moet billboards en afbeeldingen van website verwijderen waarop staat dat zuivel ernstig dierenleed veroorzaakt door kalfjes direct na de geboorte weg te halen bij hun moeder. Dat sprake is van ernstig leed, zoals Stichting Dierenrecht in de uitlating stelt is echter niet aannemelijk geworden.

PUBLICATIE

Stichting Agractie vordert, samengevat, om Stichting Dierenrecht op straffe van een dwangsom te veroordelen iedere billboard en reclame-uiting in de openbare ruimte (bedoeld is de website van Stichting Dierenrecht), waarbij het weghalen van de kalfjes bij de moeder bij de geboorte als ernstig dierenleed wordt gekwalificeerd te verwijderen en verwijderd te houden. Verder vordert Stichting Agractie een rectificatietekst, zoals opgenomen in de dagvaarding, op haar website te plaatsen. 


Op deze poster, verspreid in zeven grote steden, staat een vermelding gedrukt die lijkt op een pakje tabak. Daarop staat de tekst: ‘Zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed. Kalfjes worden direct na de geboorte weggehaald bij hun moeder.’


Om te beoordelen of er sprake is van onrechtmatigheid gaat het onder meer om de vraag of deze uitlating feitelijk juist is. Aantasting van dierenwelzijn, ongerief en zelfs leed kan mogelijk voorkomen worden door koe en kalf later te scheiden, maar dat sprake is van ernstig leed, zoals Stichting Dierenrecht in de uitlating stelt is echter niet aannemelijk tegenover wat door Stichting Agractie naar voren is gebracht. (...) Het publieke debat hierover mag uiteraard gevoerd worden, maar niet op een wijze die onrechtmatig jegens Stichting Agractie en daarmee de melkveehouders is. De posters in de billboards in de grote steden zijn schadelijk voor het imago van de melkveehouders, temeer nu juist bij de bewoners van de grote steden weinig kennis bestaat over hoe het er in de melkveehouderij aan toe gaat.


De poster moet van billboards en de website verwijderd worden. 

 

IEPT-versie volgt

ECLI:NL:RBAMS:2021:4432