Toestaan gebruik oude logo Surinaamse broodjeszaak vergt onderzoek in bodemprocedure

09-09-2021 Print this page
IEPT20210812, Rb Amsterdam, Surinaamse broodjeszaak

Met overname van onderneming is aannemelijk geworden dat ook de handelsnaam is overgedragen. Wat partijen voor het overige hebben afgesproken over gebruik van het oude logo in een andere kleurstelling, vergt een nader onderzoek in een bodemprocedure. Vorderingen afgewezen.

AUTEURSRECHT

 

Kort geding. In 2006 hebben gedaagde de handelsactiviteiten van een van eiseres vestigingen aan een adres overgenomen. Het ging niet om de gehele onderneming. Onder een andere naam hebben zij de zaak voortgezet. Gedaagden mochten van eiseres het (oude) logo en de handelsnaam gebruiken. Gedaagden zijn echter op hun beurt buiten weten van eiseres met derden samenwerkingen aangegaan en hebben zonder toestemming het logo/merk/handelsnaam eiseres aan derden in gebruik gegeven. Het logo is eveneens door DRT Catering als beeldmerk geregistreerd.

 

Met de aanname dat sprake is geweest van een overdracht van de onderneming is aannemelijk geworden dat ook de handelsnaam [eiseres] mee is overgedragen.

 

Wat partijen met betrekking tot het logo zijn overeengekomen kan in dit kort geding niet worden vastgesteld. Volgens eiseres heeft zij gedaagden slechts toegestaan het oude logo te gebruiken en heeft zij geen toestemming gegeven dit logo aan te passen door een andere kleurstelling te gebruiken (zoals gedaagden lijken te hebben gedaan). Gedaagden stellen zich op het standpunt dat zij wel degelijk het logo overgedragen hebben gekregen en dat zij ongehinderd jarenlang het logo ook in een andere kleurstelling hebben kunnen gebruiken. Een en ander vergt een nader onderzoek in een bodemprocedure.

 

In de bodemprocedure zal wellicht via het horen van getuigen meer duidelijkheid kunnen worden verkregen over wat partijen over het logo zijn overeengekomen. De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorzieningen en veroordeelt eiseres in proceskosten, begroot €4.175.

 

IEPT-versie volgt.