Geen toestemming vermeerdering tweejarig ras ook al is licentievergoeding jarenlang betaald

06-01-2022 Print this page
IEPT20210824, Hof Den Haag, B. Elisabeth

Vaststelling van omvang inbreuk en hoogte van schade voor vermeerderen van planten onder kwekersrecht. Geen rechtsverwerking of stilzwijgende toestemming voor vermeerdering door jarenlange licentiebetaling voor een tweejarig ras. De opbrengst van de plant is na twee jaar wel minder, maar de plant sterft niet af. Geen handelsrente op vordering.

 

KWEKERSRECHT

 

De rechtbank (IEPT20200325) geeft een schadevergoeding van €1.435,10 voor areaaloverschrijding. Appellant meent dat de overschrijding groter is en het aantal van de vermeerdere planten hoger ligt en vordert 0,50 per m². Uitgaande van 6.038 planten die geïntimeerde zelf heeft vermeerderd en niet van appellante heeft afgenomen, bedraagt de door appellante dientengevolge geleden schade derhalve € 3.019. 

 

Het verweer van geïntimeerde dat hij mocht uitgaan van stilzwijgende toestemming wordt verworpen. Het ras is een tweejarige plant en na 2012 zijn er geen nieuwe planten van appellant heeft afgenomen, wel werd steeds jaarlijks gezonden licentiefactuur betaald. Appellant kon daardoor uitgaan van vermeerdering. De omstandigheid dat het ras een tweejarige plant is staat langjarige teelt van het ras niet in de weg, omdat de opbrengst van de plant na twee jaar wel minder is, maar de plant niet afsterft.

 

Het gevorderde bedrag wordt niet met handelsrente verhoogd, aangezien de vordering zijn gebaseerd op het kwekersrecht, niet op een handelsovereenkomst ex 6:119a BW.

 

Proceskosten worden gecompenseerd in eerste aanleg en in hoger beroep.


IEPT-versie volgt later

ECLI:NL:GHDHA:2021:2407