Klanten richten zich tot dichtstbij gelegen taxi-bedrijf Victoria

07-09-2021 Print this page
IEPT20210831, Rb Noord-Holland, VICTORIA TAXI v TAXI ALKMAAR VICTORIA

Vordering wijziging handelsnaam ex art. 5 Hnw wordt door Voorzieningenrechter afgewezen. Geen verwarring te duchten tussen ondernemingen in Alkmaar en Avenhorn. Klanten zullen zich richten tot dichtstbij gelegen bedrijf.


HANDELSNAAMRECHT

 

De voorzieningenrechter wijst de vordering af. Beide bedrijven bestaan al sinds 2013 naast elkaar. In deze acht jaar is tot het voorjaar van 2021 niet gebleken van enige verwarring voor het publiek. Daarbij gebruiken zij verschillende kenmerkende websites en voeren zij hun werkzaamheden uit vanuit verschillende plaatsen. Weliswaar zijn de bedrijven maar ongeveer 20 kilometer van elkaar verwijderd maar juist bij een taxibedrijf is dat voldoende afstand, klanten zullen zich toch richten tot het bedrijf dat qua afstand zo dicht mogelijk bij het ophaaladres ligt.

 

De naam Taxi Victoria is veranderd naar Taxi Alkmaar Victoria om het verschil tussen beide handelsnamen duidelijk te krijgen. Ook verzorgt Victoria Taxi - Tour Travel ook andere activiteiten dan enkel taxivervoer zoals uit haar naam blijkt. Taxi Alkmaar Victoria verzorgt alleen taxivervoer.

 

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zullen klanten zich toch richten tot het bedrijf dat qua afstand zo dicht mogelijk bij het ophaaladres ligt.

 

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is van algemene bekendheid dat bij Alkmaar de victorie begint. Deze uitdrukking ziet op het feit dat in 1573 tijdens de Tachtigjarige Oorlog Alkmaar één van de eerste Hollandse steden is die bevrijd wordt en die de Spanjaarden met succes weet te weerstaan. Het is een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog. Daarom wordt ook wel gezegd: 'Bij Alkmaar begint de victorie'. Victorie is een ander woord voor overwinning. Het is juist dat daarom veel Alkmaarse handelsnamen verwijzen naar deze Victorie.

De vordering tot handelsnaamwijziging wordt afgewezen.


IEPT-versie volgt
ECLI:NL:RBNHO:2021:7408