Vanguard maakt inbreuk op auteursrechten op Glutton

08-09-2021 Print this page
Auteur:
Birgit Kunst-Verboon
IEPT20210901, Rb Den Haag, Glutton v Vanguard
(Met dank aan Rogier de Vrey, Marcoline van der Dussen en Yasar Celebi, CMS Derks Star Busmann)

L. maker Glutton afvalzuiger: D. onvoldoende tegendeel aangetoond. Glutton is een werk in de zin van de auteurswet: de aerodynamische en spitsvormige vormgeving van de kap, het neusprofiel dat van de bovenkant van de afvalzuiger tot het einde van het chassis aan de voorkant loopt, de positionering van het bedieningspaneel in een uitsparing aan de rechterkant (in de rijrichting) van de afvalzuiger vormen karakteristieke elementen. De kap is niet volledig technisch bepaald: de vorm van de kap van de Glutton is juist volumineuzer is dan nodig gelet op de afscherming van de daaronder gelegen mechaniek, hetgeen bij zijwind eerder een (technisch) nadeel is. Vanguard maakt inbreuk op Glutton: Bij de Vanguard zijn alle karakteristiek geachte elementen van de Glutton overgenomen. De totaalindrukken zijn gelijk en de door D. genoemde verschillen zijn ondergeschikt.

 

AUTEURSRECHT 

 

Zie in dit kader ook: IEPT20190510, Rb Den Haag, Glutton

 

De Glutton wordt door eiser sinds 1996 aangeboden en verkocht in inmiddels meer dan zestig landen, waaronder Nederland. De Glutton is een grote zelfrijdende (stads)stofzuiger die geschikt is om gedurende langere tijd (stedelijk en industrieel) afval op te zuigen, dat in een afvalcontainer terecht komt die (achter)aan de Glutton wordt gehangen. L. is CEO van de Belgische vennootschap LCSA die de GLutton produceert.

 

De Glutton ziet er zo uit:

 


Addex group is een Engels bedrijf en was voorheen de distributeur van de Glutton voor de VK-markt. De distributieovereenkomst is op 2016 geindigd met een opzegtermijn van een jaar. Addex is daarma ,et een eigen mobiele afvalzuiger onder de naam Vanguard op de markt gekomen. Die ziet er zo uit:

 

De Vanguard wordt door D op de Nederlandse markt aangeboden en verkocht.

 

CLSA vordert D te bevelen om het vervaardigen en verhandelen van de Vanguard te staken en gestaakt te houden en vergoeden van de schade van CLSA.

 

D. heeft het makerschap onvoldoende betwist, de rechtbank oordeelt daarom allereerst dat L. als auteursrechthebbende moet worden aangemerkt.  Nu het vermoeden van makerschap onvoldoende gemotiveerd is betwist, stelt de rechtbank dan ook vast dat L. in Nederland als auteursrechthebbende op de Glutton moet worden aangemerkt. Ook de stelling van CLSA cs dat LCSA de exploitatierechten heeft en derhalve (impliciet) licentiehouder, is onvoldoende gemotiveerd betwist, zodat van de juistheid van die stelling wordt uitgegaan.

 

Naar het oordeel van de rechtbank maken de combinatie van de vormgevingselement, te weten: de aerodynamische en spitsvormige vonngeving van de kap, het neusprofiel dat van de bovenkant van de afvalzuiger tot het einde van het chassis aan de voorkant loopt, de positionering van het bedieningspaneel in een uitsparing aan de rechterkant (in de rijrichting) van de afvalzuiger, dat de Glutton moet worden aangemerkt als een auteursrechtelijk werk met karakteristieken elementen. In vergelijking met het vormgevingserfgoed van uitsluitend afvalzuigers zonder kap, maakt de spitsvormgeving van de kap, de Glutton een esthetisch aantrekkelijk gebruiksvoorwerp. 

 

Naar het oordeel van de rechtbank is er sprake van inbreuk. Bij de Vanguard zijn alle karakteristiek geachte elementen van de Glutton overgenomen. De totaalindrukken zijn gelijk en de door D. genoemde verschillen zijn ondergeschikt. 

 

Het inbreukverbod wordt toegewezen en de mogelijkheid dat in het bijzonder winstderving is geleden, is gelet op de inbreuk aannemelijk. D. is voor die schade aansprakelijk. De vordering tot opgave van het aantal in Nederland verkochte Vanguards toewijsbaar. 

 

IEPT20210901, Rb Den Haag, Glutton v Vanguard

 

ECLI:NL:RBDHA:2021:9630