Handelsnaam Satisfact lijkt te veel op Statisfact

18-10-2021 Print this page
IEPT202109029, Rb Midden-Nederland, Statisfact tegen Satisfact

Satisfact maakt inbreuk op de handelsnaamrechten van Statisfact. Naam wijkt in geringe mate af. Er is verwarringsgevaar. Logo's wijken af, maar dat neemt het verwarringsgevaar niet weg. Staking. Domeinnaamoverdracht. Brief aan klanten.

 

HANDELSNAAMRECHT

 

Statisfact drijft sinds 2013 een onderneming die advies geeft aan en onderzoek doet bij haar opdrachtgevers aan de hand waarvan, onder meer, de tevredenheid van de werknemers van die opdrachtgever kan worden verbeterd. Met gebruik van softwaretools. In 2014 heeft Statisfact aan één van de latere oprichters van Satisfact - die toen nog bij Tele2 werkte - gedetailleerde informatie over de werkwijze van Statisfact gestuurd, met het doel Tele2 als opdrachtgever binnen te halen.

 

Satisfact is in 2021 opgericht. Satisfact verstrekt een app aan haar opdrachtgevers aan de hand waarvan de tevredenheid van de werknemers van die opdrachtgevers kan worden verbeterd.

 

De handelsnamen van partijen lijken erg veel op elkaar. Ook hebben de diensten van partijen een overlap. Tevens zijn de kantoren van beide ondernemingen in de buurt van elkaar gevestigd en opereren zij beide landelijk. De logo’s van partijen verschillen van elkaar, maar de handelsnamen zijn zo gelijk dat dit het verwarringsgevaar niet wegneemt. Geen belang bij afzonderlijke beoordeling merkinbreuk.


Stakingsbevel, overdracht domeinnamen, brief aan klanten op straffen van dwangsommen en proceskostenveroordeling van €14.368,66.

IEPT-versie volgt later
ECLI:NL:RBMNE:2021:4955