Duitse handelsnaam RAT PACK geniet beschermingswaardige bekendheid in Nederland

15-10-2021 Print this page
IEPT20210914, Hof Den Haag, Rat pack v Ratpac
(Met dank aan Diederik Stols, Boekx Advocaten)

Anders dan de rechtbank oordeelt het Hof dat de rechthebbende op de Duitse handelsnaam RAT PACK beschermingswaardige bekendheid geniet in Nederland zich kan verzetten tegen gebruik van de handelsnaam RATPAC in NL voor bezigheden die verwant zijn.

HANDELSNAAMRECHT
 

De elementen RAT PACK en RATPAC zijn het meest bepalend voor het totaalbeeld van beide handelsnamen, nu de elementen ENTERTAINMENT en FILMPRODUKTION beschrijvend zijn. RATPAC en RAT PACK zijn auditief identiek. Niet betwist is dat de namen begripsmatig in zoverre identiek zijn dat zij beide kunnen worden opgevat als een verwijzing naar de legendarische groep Hollywoodacteurs die bekend stond als The Rat Pack: Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis jr, Yoey Bishop en Peter Lawford. 

 

Gelet op voormelde overeenstemming tussen de gebruikte handelsnamen, de aard van de ondernemingen, zoals deze aan het algemene film-kijkende publiek wordt gepresenteerd en de omstandigheid dat dit publiek bij het bekijken van een film op vrijwel dezelfde wijze, namelijk in de openingstitel en de aftiteling, met de handelsnamen wordt geconfronteerd is het hof van oordeel dat bij dat publiek (indirecte) verwarring tussen de ondernemingen is te duchten. 

 

Dat Rat Pack DE zich richt op kinder-/jeugd- en arthousefilms die in de basis Duitstalig zijn en Ratpac US zich bezighoudt met grote Engelstalige Hollywood-producties, doet aan het verwarringsgevaar niet af.

 

Het vonnis (IEPT20191009) zal worden vernietigd en dat Ratpac US alsnog het gebruik in Nederland van de aanduiding RATPAC als handelsnaam in de openingstitel en aftiteling van na de betekening van dit arrest uit te brengen nieuwe films zal worden verboden.

 

Voor zover de vorderingen betrekking hebben op ander gebruik dan gebruik van de handelsnaam in de openingstitel en/of aftiteling van films, zal het wegens het ontbreken van onderbouwing worden afgewezen. Rat Pack DE heeft immers niets gesteld over ander gebruik in Nederland. De enkele DVD-hoezen waarop RATPAC is vermeld zijn gelet op de Duitse tekst daarop, kennelijk bestemd zijn voor de Duitstalige markt.


IEPT-versie volgt later

ECLI:NL:GHDHA:2021:1953