YouTube mocht video FvD verwijderen

16-09-2021 Print this page
Auteur:
Birgit Kunst-Verboon
IEPT20210915, Rb Amsterdam, FvD v Google

Video FvD waarin onder andere wordt gezegd “Maar het belangrijkste, en dat zijn mijn afrondende woorden, dat we inzien dat met als voorwendsel één of andere hysterie over deze Chinese griep een infrastructuur is opgetuigd die op elk willekeurig moment, wegens elk willekeurig voorval opnieuw kan worden aangewend. Lockdowns, mondkapjes, afstand houden, niet meer reizen, geen handen meer schudden, belachelijke experimentele injecties laten inspuiten”-door YouTube rechtmatig van haar platform verwijderd: uitlatingen zijn in strijd met de servicevoorwaarden. Beroep op vrijheid van meningsuiting mag FvD niet baten: geen aanleiding voor overheidsingrijpen omdat niet elke effectieve uitoefening van de uitingsvrijheid wordt tegengegaan.
 

PUBLICATIE


Op 3 juni hebben FvD c.s. de video “Op 3 juni 2021 hebben FvD c.s. de video “ [eiser 3] exposet Rockefeller Foundation in de Tweede Kamer” op hun YouTube-kanalen geplaatst. Deze video (hierna: de Video) duurt 4:58 minuten en toont een toespraak van [eiser 3] tijdens een debat over de coronamaatregelen in de Tweede Kamer. Hij zegt daarin onder meer het volgende:

Maar het belangrijkste, en dat zijn mijn afrondende woorden, dat we inzien dat met als voorwendsel één of andere hysterie over deze Chinese griep een infrastructuur is opgetuigd die op elk willekeurig moment, wegens elk willekeurig voorval opnieuw kan worden aangewend.

Lockdowns, mondkapjes, afstand houden, niet meer reizen, geen handen meer schudden, belachelijke experimentele injecties laten inspuiten.

YouTube heeft de Video op 15 juni verwijderd. YouTube heeft de verwijdering als volgt toegelicht:

“YouTube staat geen content toe waarin wordt geclaimd dat schadelijke stoffen of gezondheidsbehandelingen gezondheidsvoordelen kunnen hebben.”

FvD vordert onder meer YouTube te gebieden om binnen 24 uur na betekening van het vonnis de Video terug te plaatsen en teruggeplaatst te houden op de betreffende kanalen van eisers op het platform van YouTube.

Google stelt zich naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter terecht op het standpunt dat de (in het vonnis) geciteerde uitlatingen op gespannen voet staan met verschillende bepalingen uit het Covid-beleid en als schending daarvan kunnen worden aangemerkt. Ook als rekening wordt gehouden met de provocatieve stijl die [eiser 3] eigen is, kan het gebruik van termen als “een collectieve psychose” “een griepvariatie”, “volstrekt onzinnige afstandsregels”, “experimentele injecties” tegenover “prima eerstelijns medicijnen, zoals ivermectine”, niet anders dan als een schending van die bepalingen worden gezien. De uitlatingen zijn in strijd met het Covid-beleid en het verwijderen door YouTube is in lijn met de Servicevoorwaarden en dus niet in strijd met de overeenkomst tussen partijen.

FvD heeft gelijk wanneer het stelt dat het gebruik kunnen maken van een kanaal als YouTube in de huidige maatschappij van groot belang is om een boodschap te kunnen uitdragen. Dit betekent alleen niet dat YouTube voor kritische geluiden/politieke uitingen een maatschappelijke ‘must-carry’-verplichting heeft. Volgens het Appleby-arrest kan er alleen door de overheid worden ingegrepen op internetplatforms wanneer elke effectieve uitoefening van de uitingsvrijheid wordt tegengegaan, of als de essentie van het recht op vrijheid van meningsuiting wordt vernietigd, er aanleiding is om in te grijpen. Die hoge lat wordt hier niet gehaald. Dat is hier niet het geval. Voor FvD staan er nog andere kanalen open om een politieke boodschap uit te dragen.

IEPT20210915, Rb Amsterdam, FvD v Google

ECLI:NL:RBAMS:2021:5117