HvJ EU: Verkoop van goederen is ook elektronische levering computersoftware met verlening permanente gebruikerslicentie

17-09-2021 Print this page
IEPT20210916, HvJEU, The Software Incubator v Computer Associates

Het in artikel 1, lid 2, van richtlijn 86/653/EEG van de Raad van 18 december 1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake zelfstandige handelsagenten bedoelde begrip „verkoop van goederen” moet aldus worden uitgelegd dat het betrekking kan hebben op de elektronische levering van computersoftware aan een klant tegen betaling van een prijs, wanneer deze levering gepaard gaat met het verlenen van een permanente licentie voor het gebruik van die software.

 

IE-Goederenrecht - Overdraagbaarheid

 

Gestelde vragen:

1)      Wanneer een kopie van computersoftware elektronisch, en niet via een materiële drager, aan de klanten van een principaal wordt geleverd, valt die kopie dan onder ‚goederen’ volgens de betekenis van dat begrip zoals vervat in de definitie van een handelsagent in artikel 1, lid 2, van [richtlijn 86/653]?

2)      Wanneer computersoftware aan de klanten van een principaal wordt geleverd door de klanten een licentie van onbepaalde tijd voor het gebruik van een kopie van die computersoftware toe te kennen, valt dat dan onder ‚verkoop van goederen’ in de zin van dat begrip zoals dat voorkomt in de definitie van een handelsagent in artikel 1, lid 2, van [richtlijn 86/653]?

IEPT-versie volgt
ECLI:EU:C:2021:742