Opheffing afgiftebeslag zonnepanelen, bewijsbeslag blijft

06-10-2021 Print this page
IEPT20210917 Hof Den Haag, LONGi tegen Hanwha

 

Executiegeschil. Het hof vernietigt vonnis van 9 juli 2021 en heft het gelegde afgiftebeslag volledig op en veroordeeld Hanwha in de kosten. Het bewijsbeslag blijft.

 

Hanwha heeft aangevoerd dat de beslagen zonnepanelen onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen en dat LONGi Nederland van plan was die zonnepalen te distribueren naar afnemers in geheel Europa. Daaruit volgt niet dat met al die zonnepanelen inbreuk wordt gemaakt of dreigt te worden gemaakt op het octrooi. Vast staat namelijk dat het octrooi niet van kracht is in 22 van de 38 EOV-lidstaten, waaronder Nederland. 

 

Gesteld noch gebleken is dat alle beslagen zonnepanelen zijn bestemd voor afnemers in landen waar het octrooi wel geldt.

De vordering van LONGi, dat het afgiftebeslag onvoorwaardelijk moet worden opgeheven, treft doel. De gestelde (dreiging van) inbreuk of onrechtmatig handelen door LONGi Nederland is ook voldoende aannemelijk voor het niet-opheffen van het bewijsbeslag.

 

ECLI:NL:GHDHA:2021:1739