Hof vernietigt Sumo-vonnis voorzieningenrechter: documentaire mag wel worden uitgezonden

12-10-2021 Print this page
Auteur:
Birgit Kunst-Verboon
IEPT20211005, Hof Den Haag, Selfmade v Sumo
(Met dank aan Lotte Oranje, Kennedy Van der Laan)

Documentaire Selfmade over sushi-keten Sumo mag wel worden uitgezonden. Anders dan de voorzieningenrechter is hof van oordeel dat er bij uitzending documentaire een beperkte aantasting van de persoonlijke levenssfeer van geïntimeerden te verwachten is: filmdocumentaire bevat op zichzelf beschouwd geen tot geïntimeerden herleidbare gegevens aangezien geïntimeerden niet bij naam worden genoemd, niet herkenbaar in beeld worden gebracht, privacygevoelige gegevens worden niet vermeld en noch de naam, noch het logo van Sumo worden in beeld gebracht. Documentaire draagt bij aan het algemeen belang: zowel door aan de orde stellen van mogelijke fraude als wel de mogelijke handhaving daarvan door FIOD. Zekere noodzaak uitzending: als de documentaire niet uitgezonden wordt, zal zij verder aan actualiteit relevantie inboeten.

PUBLICATIE - PRIVACY

Hoger Beroep tegen het voorlopige vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 10 oktober IEPT20201009 waarin de belangenafweging van het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van geïntimeerden enerzijds en het belang van de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid van Selfmade anderzijds, in het voordeel van geïntimeerden uitviel.

De belangenafweging gemaakt door het hof valt, anders dan de belangenafweging door de voorzieningenrechter, in het voordeel van Selfmade uit.  Het hof overweegt dat de documentaire in zeer beperkte mate te herleiden is tot geïntimeerden. Geïntimeerden worden niet bij naam genoemd, worden niet herkenbaar in beeld gebracht en privacygevoelige gegevens worden niet in beeld gebracht. Volgens het hof, zal maar een enkeling een link leggen tussen geïntimeerden en de documentaire na het lezen van de de artikelen die in NRC zijn verschenen met betrekking tot de fraudezaak. Selfmade heeft tevens aangegeven dat in hun media-uitingen de namen Sumo en de namen van geïntimeerden niet zullen worden genoemd. Er is volgens het hof een beperkte aantasting van de persoonlijke levenssfeer en de reputatie van geïntimeerden te verwachten bij uitzending van de documentaire.

Anders dan de voorzieningenrechter, is het hof van mening dat de documentaire weldegelijk een bijdrage levert aan het publieke debat en daarmee het algemeen belang dient, doordat in de documentaire belastingfraude aan de orde wordt gesteld en tevens het optreden van de FIOD daartegen.

De IEPT-versie volgt

ECLI:NL:GHDHA:2021:1823