Eiser mocht in uitzending Undercover in Nederland 'oplichter' worden genoemd

15-10-2021 Print this page
IEPT20211006, Rb Amsterdam, Noordkaap
(Met dank aan Josine van den Berg, Mount Law)

Noordkaap hoeft uitzendingen over eiser niet offline te halen: uit beschikbare feitenmateriaal valt op te maken dat eiser zich presenteert als iemand die –in strijd met de waarheid- miljoenen euro’s tegoed heeft. De door Noordkaap gebezigde aanduiding ‘oplichter’ is gezien het overgelegde niet buitenproportioneel. Handelswijze van eiser kan worden aangemerkt als een misstand, als nieuwsmedium had Noordkaap er belang bij deze misstand aan de kaak te stellen en het publiek voor eiser te waarschuwen. Noordkaap heeft er belang bij dat de beelden nog beschikbaar blijven: archieffunctie. Zonder balkje of blur van eiser is niet onrechtmatig: herkenbaarheid belangrijk voor de zeggingskracht en waarschuwende functie van de uitzending.

 

PUBLICATIE – PRIVACY

 

Eiser is onderwerp van twee uitzendingen van ‘Undercover in Nederland’. Eiser doet zich voor als iemand die binnenkort miljoenen euro’s in het vooruitzicht heeft. Met dit verhaal huurt en koopt hij huizen die hij vervolgens niet betaalt. In de uitzendingen wordt hij door de presentator confronteert met zijn praktijken. Eiser wordt hierbij ‘oplichter’ genoemd en zijn gezicht wordt niet geblurd. Eiser vordert in kort geding dat de uitzendingen niet meer beschikbaar worden gemaakt of anders dat hij onherkenbaar wordt gemaakt.

 

De belangenafweging - met aan de ene kant het belang van Noordkaap als nieuwsmedium is dat zij zich in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend en waarschuwend moet kunnen uitlaten over misstanden die de samenleving raken en aan de andere kant het belang van eiser dat hij –niet lichtvaardig wordt blootgesteld aan aantasting van zijn privacy en aan ongerechtvaardigde beschuldigingen die zijn goede naam aantasten – valt in het voordeel van Noordkaap uit.

Het belangrijkste bezwaar van eiser tegen de uitingen van Noordkaap is dat hij in de uitzendingen een oplichter wordt genoemd, waardoor zijn reputatie wordt aangetast, wat schadelijk is voor zijn werk in de financiële sector. Vast staat dat eiser daadwerkelijk jegens (potentiële) verhuurders en verkopers van woningen heeft gepresenteerd als iemand die op korte termijn miljoenen euro’s zal ontvangen en dat hij ter ondersteuning daarvan diverse documenten heeft getoond, waaronder de ‘bankgarantie’ van Barclays van € 500 miljoen. Eiser heeft op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt op grond van deze documenten daadwerkelijk aanspraak te hebben (kunnen) maken op deze gigantische bedragen. Het is voldoende aannemelijk dat eiser zich in strijd met de waarheid presenteert als iemand die miljoenen euro’s tegoed heeft. Hij heeft op grond van dit beeld dat hij gecreëerd heeft, verhuurders en verkopers te bewegen woningen aan hem ter beschikking te stellen en daarin ook met enige regelmaat is geslaagd om vervolgens zijn verplichtingen niet na te komen. De door Noordkaap gebezigde aanduiding ‘oplichter vindt dan ook voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal. Als nieuwsmedium heeft Noordkaap er belang bij deze misstand aan de kaak te stellen en het publiek voor eiser te waarschuwen. In het kader van de archieffunctie heeft Noordkaap er belang bij dat de beelden nog beschikbaar blijven.

 

Eiser wordt volledig herkenbaar in beeld gebreacht. Met Noordkaap is de voorzieningenrechter van oordeel de herkenbaarheid belangrijk is voor de zeggingskracht van de beelden en voor de waarschuwende functie van de uitzending.

 

De IEPT-versie volgt.

 

Kopie originele vonnis