Profiel kamerlid terug op LinkedIn, zijn berichten echter niet

08-10-2021 Print this page
IEPT20211006 Rb Noord-Holland, kamerlid Wybren van Haga tegen LinkedIn

Vordering van politicus Wybren van Haga om zijn profiel terug te plaatsen op social media platform toegewezen. Verwijderde berichten terecht als misinformatie over Covid-19 aangemerkt. Verwijdering was onvoldoende zorgvuldig, omdat beleidsrichtlijnen onvoldoende duidelijk waren wat als misinformatie geldt.

PUBLICATIE

Het account van Tweede Kamerlid Wybren van Haga is door LinkedIn tot twee keer toe beperkt na klachten van gebruikers op berichten die als misinformatie werden aangeduid. Daarna is het account verwijderd.

 

De keuze van LinkedIn om zich bij de vaststelling van de vraag wanneer sprake is van schadelijke misinformatie te verlaten op gezaghebbende overheidsinstanties als onder meer het RIVM en de WHO is niet onredelijk. Anders dan andere grote platforms hadden gedaan, heeft LinkedIn haar beleid nauwelijks uitgeschreven. Zij heeft volstaan met de enkele mededeling in haar Beleidslijn dat een gebruiker ‘geen content mag delen die volledig ingaat tegen richtlijnen van toonaangevende, wereldwijde gezondheidsorganisaties en overheidsinstellingen voor volksgezondheid’. Het is niet duidelijk waar volgens LinkedIn de grens loopt tussen berichten die volledig in strijd zijn met die richtlijnen en berichten die kritische kanttekeningen plaatsen bij die richtlijnen.

 

Informatie van LinkedIn weren dient zorgvuldig te gebeuren, in ieder geval met notificatie aan de gebruiker bij verwijdering, met motivering zodat de gebruiker lering kan trekken. Dat heeft LinkedIn niet gedaan.

LinkedIn dient het profiel van het Kamerlid terug te plaatsen op haar platform. De negen berichten daarentegen hoeven niet teruggeplaatst te worden.

 

IEPT-versie volgt later
ECLI:NL:RBNHO:2021:8539