Akkoord homologatie activa IE-houdstermaatschappij

11-10-2021 Print this page
IEPT20211008, Rb Den Haag, homologatie akkoord

Activa van verzoekster, houdstermaatschappij gericht op exploitatie IE-rechten, bestaat uit octrooi- en merkenrechten. Rechtbank homologeert het akkoord waar alle schuldeisers mee hebben ingestemd. 


Verzoekster exploiteert een houdstermaatschappij gericht op de exploitatie en instandhouding van de aan X in eigendom toebehorende intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot een product. De maximale beschermingstermijn van het voornaamste octrooirecht vervalt.

Gelet op de resterende beschermingstermijn van het voornaamste octrooirecht is het hoogst onwaarschijnlijk dat met de inkomsten uit voornoemde licentieovereenkomst op enig moment alle schulden van verzoekster kunnen worden voldaan. Het is redelijkerwijs aannemelijk is dat verzoekster haar schulden niet kan betalen. Om een faillissement af te wenden heeft verzoekster een WHOA-akkoord aan haar schuldeisers aangeboden. Het betreft een liquidatieakkoord waarbij alle activa van verzoekster in het akkoord worden meegenomen. De activa bestaan uit de intellectuele eigendomsrechten op een product, in het bijzonder octrooi- en merkrechten. De rechtbank homologeert het aangeboden akkoord.

 

ECLI:NL:RBDHA:2021:11006