Onduidelijk wie auteursrechthebbende is van als overkapping uitklapbaar reclamebord

15-10-2021 Print this page
IEPT20211013, Rb Zeeland-West-Brabant, Uitklapbaar reclamebord

In kort geding niet vast te stellen wie auteursrechthebbende is op het model van de statafel en het Rainboow-logo, inbreukverbod afgewezen: aard kort geding leent zich niet voor een nader onderzoek naar de feiten. Vordering gedaagde in reconventie tot opeising van door eiser ingeschreven modelrecht afgewezen: zonder nadere onderbouwing – die ontbreekt – kan niet geconcludeerd worden dat het model van eiser hetzelfde uiterlijk vertoont als het (eerder ingeschreven) modelrecht van gedaagde, dan wel dat het model bij de geïnformeerde gebruiker dezelfde algemene indruk wekt.

AUTEURSRECHT-MAKERSSCHAP - MODELRECHTHEBBENDE


Eiser Color Metaaldesign vervaardigt metalen constructiewerken en is Benelux modelhouder (depot april 2020) van een uitklapbare overkapping voor statafels. Gedaagde Rainboow Products verkoopt en verhuurt zelfgemaakte sportproducten, waaronder de door hem als Benelux model ingeschreven (depot november 2019) reclameborden die uitklapbaar zijn tot een overkapping die supporters langs sportvelden bescherming biedt tegen weersomstandigheden. In 2019 is gedaagde als zzp'er bij eiser werkzaam geweest.
 

Partijen vorderen over en weer een verbod om inbreuk te maken op een product waarvan zij stellen de auteurs- en modelrechthebbende te zijn. 

Omdat de modelregistratie van eiser van latere datum is dan de registratie van gedaagde, zijn de vorderingen slechts toewijsbaar als wanneer is vast te stellen wie auteursrechthebbende is. Uit de overgelegde Whatsapp-correspondentie lijkt wel te volgen dat het idee voor het klapbord van gedaagde afkomstig was, maar of dit idee reeds toen door hem zodanig uitgewerkt was om auteursrechtelijk beschermd te kunnen zijn en of die uitwerking afkomstig was van uitsluitend (de werknemer van) eiser, dan wel gezamenlijk tot stand is gekomen, is op grond van hetgeen door partijen naar voren is gebracht in dit kort geding niet vast te stellen.  Een kort geding leent zich niet voor nader onderzoek naar de feiten. 

 

De voorzieningenrechter stelt vast dat eiser een model heeft geregistreerd voor een ander product, althans met een andere productomschrijving te weten “uitklapbare overkappingen voor statafels”. Ook de daarbij gevoegde modelafbeeldingen wijken af van de afbeeldingen die bij de modelregistratie van gedaagde zijn gevoegd. De afbeeldingen zijn verre van duidelijk en zonder nadere toelichting is geen goed onderscheid is te maken tussen de creatieve keuzes en hetgeen technisch is bepaald. Opeising van het model wordt afgewezen.

 

IEPT20211013, Rb Zeeland-West-Brabant, Uitklapbaar reclamebord
 

ECLI:NL:RBZWB:2021:5120