Curatoren weerspreken berekening royalty's muziekcatalogus onvoldoende

21-10-2021 Print this page
IEPT20211019, Hof Arnhem-Leeuwarden, Oude Catalogus Telstar

Afwikkeling van de onrechtmatige toeëigening van een muziekcatalogus door curatoren. Bepaling van de hoogte van de schade: gehoudenheid tot doorbetaling van de ten onrechte ontvangen royalty’s aan geïntimeerden.


Auteursrecht

Geïntimeerden dient de omvang van haar vordering uit royalty's op de curatoren te onderbouwen. Echter de curatoren beschikken over stukken waaruit kan blijken op welke momenten en tot welke bedragen royalty’s uit de Oude Catalogus zijn ontvangen door geïntimeerde, welke kosten zij heeft gemaakt en welke bedragen zij vervolgens heeft doorbetaald aan de geïntimeerden. 

 

Curatoren kunnen niet zonder verdere onderbouwing dat geïntimeerden hun vordering niet hebben onderbouwt. Er ligt een rapport van FoedererDFK met een becijfering van de ontvangen royalty's op de Oude Catalogus. Het is aan de curatoren om aan te tonen of aannemelijk te maken dat die berekening onjuist zou zijn, dat hebben zij niet gedaan, ook niet na tussenarrest waarin het Hof dit had gevraagd. Het verweer tegen de vordering is daarmee onvoldoende onderbouwd, er wordt geen deskundigenonderzoek bevolen.


IEPT-versie volgt later
ECLI:NL:GHARL:2021:9836

 

Muzieknoot Vectoren door Vecteezy