Ex-werknemer mag logo Vita Natura niet gebruiken

24-11-2021 Print this page
IEPT20211025, Rb Limburg, Vita Natura

Werkneemster is op staande voet ontslagen. Na ontslag benadert zij klanten van haar ex-werkgeefster en biedt zij producten te koop aan met logo van ex-werkgeefster. Verbod deze producten te verkopen en klanten te benaderen. Gebod geen gebruik te maken van foto’s/teksten/ontwerpen waarvan het auteursrecht berust bij werkgeefster. Verbod op inbreuk maken op auteursrecht van werkgeefster.


AUTEURSRECHT

 

 

Werkneemster is na ontslag. Door functiewijziging is het non-concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder gaan drukken en vordert werkneemster dat deze is komen te vervallen of niet meer hieraan is gebonden. Vita Natura verzoekt dat geen producten voorzien van een verpakking met daarop haar naam en logo te koop worden aangeboden én zij klanten van Vita Natura niet meer benaderd. En tevens geen gebruik te maken van foto’s en/of teksten en/of ontwerpen waarvan het auteursrecht bij Vita Natura ligt. De verzoeken worden door de kantonrechter gehonoreerd.

Partijen hebben naar aanleiding van dit standpunt uitgebreid gediscussieerd over de vraag of het document waar verzoekster zich op beroept, vervalst is. Volgens Vita Natura is sprake van een zelf vervaardigde vervalsing. De handtekening vertoont het exact hetzelfde patroon als een digitaal bestand op de (H:)drive van verzoeker, dat zij van haar meisjesnaam gebruik heeft gemaakt is onwaarschijnlijk (dat deed zij nimmer) en het nieuwe logo van Vita Natura werd op het 'Addendum' aangetroffen dat Vita Natura in 2013 nog niet in gebruik had genomen.

ECLI:NL:RBLIM:2021:8632