Driehoekige bouw met aquaduct bij 40 jaar oud gebouw maakt inbreuk op persoonlijkheidsrechten

10-11-2021 Print this page
IEPT20211105, Rb Rotterdam, architect v Evides

Architect kan zich op grond van artikel 25 lid 1 onder c AW verzetten tegen de plaatsing van een nieuw gebouw dat door middel van een aquaduct wordt verbonden met zijn werk ‘Dienstgebouw Evides’. Architect kan zich niet verzetten tegen aantasting op grond van artikel 25 lid 1 onder d AW, omdat reputatieschade niet aannemelijk is. Architect kan zich wel in redelijkheid verzetten tegen wijziging van zijn werk op grond artikel 25 lid 1 onder c: het aquaduct is bevestigd aan het dak en beïnvloedt reeds daarom (de zichtbaarheid van) de gevel, er is van functiewijziging geen sprake, nadelen van tegemoetkoming aan de bezwaren van de architect zijn voor Evides beperkt. Evides moet het aquaduct slopen. 

 

AUTEURSRECHT


Architect heeft in de jaren 1970-2000 veel grote civiele en utilitaire projecten ontworpen. Zijn werk wordt getypeerd door heldere vormen en een zuivere toepassing van eigentijdse bouwtechnieken en materialen. In 1977 heeft hij een complex ten behoeve van de drinkwatervoorziening van Rotterdam ontworpen en doen realiseren. Evides wil haar hoofdkantoor realiseren en is daarvoor Europese aanbestedingsprocedure gestart. Het winnende ontwerp betreft een driehoekige bouwlocatie, gepositioneerd op de kop van het Dienstengebouw, vrijwel geheel bebouwd over vier bouwlagen.

 

Van het primaire beroep op reputatieschade ex artikel 25 lid 1 onder d Aw, is geen sprake. Het is niet te verwachten dat het publiek veranderingen na ruim 40 jaar zal toedichten aan de architect en zeker niet dat zijn grote reputatie daardoor wordt aangetast.

 

De voorzieningenrechter oordeelt, na redelijkheidstoetsing, dat de architect zich wel mag verzetten op grond van artikel 25 lid 1 onder c Aw. Met de beoogde bouw van het aquaduct is sprake van een niet toegestane wijziging van het werk. Daarnaast zijn de nadelen van tegemoetkoming aan de bezwaren voor Evides beperkt. Het gewijzigd principeontwerp is immers niet definitief, steeds heeft Evides voor ogen gehad de architect te raadplegen voor zijn visie op het ontwerp, er waren nog geen substantiële investeringen gedaan, een verbinding tussen de gebouwen is niet de enige oplossing en de architect heeft voorgesteld hiervoor alternatieven aan te dragen.

 

Op straffe van een dwangsom van €5.000, oplopend tot €250.000, wordt Evides veroordeeld om zich te onthouden van iedere inbreuk op de persoonlijkheidsrechten van de architect, zoals het beginnen of doorgaan met sloop en/of bouwwerkzaamheden aan en/of rondom het Dienstengebouw.

 

IEPT20211105, Rb Rotterdam, architect v Evides

 

ECLI:NL:RBROT:2021:10752