HR: Ook online muziek valt onder begrip SENA-repertoire uitgebracht 'op fonogram'

15-11-2021 Print this page
IEPT20211112, HR, Dance Events v Sena

Klachten falen. Bij dance-evenementen ten gehore gebrachte muziek. Vaststelling hoogte billijke vergoeding voor het openbaar maken van fonogrammen tijdens dance-evenementen. Onder reikwijdte begrip 'een voor commerciële doeleinden uitgebracht fonogram' valt ook online voor publiek beschikbaar gestelde muziek. 


Naburige rechten


Klachten falen. Het hof (IEPT20190611) oordeelt juist dat online voor het publiek beschikbaar gestelde muziek onder het begrip ‘een voor commerciële doeleinden uitgebracht fonogram’ in art. 7 lid 2 Wnr valt en daarmee onder het Sena-repertoire. Het begrip is niet te ver opgerekt door daaronder alle online beschikbare muziek te begrijpen. 

 

Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden op grond van het navolgende.

 

Het hof heeft het redelijk geacht om uit te gaan van een aandeel Sena-repertoire van 60%, de uitkomst is van een zo goed mogelijke schatting. Individuele correctiemogelijkheid kan de ongunstige gevolgen van deze schatting wegnemen.

De klachten falen.

 

Het hof heeft klaarblijkelijk tot uitgangspunt genomen dat tussen de “ticketprijs” en de “prijs per bezoeker” geen recht evenredig verband bestaat. Gelet op het deskundigenbericht van de Geschillencommissie waarin de “ticketprijs” en de “prijs per bezoeker” los van elkaar worden vastgesteld, niet onjuist of onbegrijpelijk.


IEPT-versie volgt later
ECLI:NL:HR:2021:1668