Coolblue medewerker geeft zowel impliciet als expliciet toestemming portretrecht

04-01-2022 Print this page
IEPT20211217, Rb Rotterdam, Coolblue
(Met dank aan Lotte van Schuylenburch, Boekx Advocaten)

Coolblue maakt geen inbreuk op het portretrecht van eiser. Eiser heeft geen redelijk belang dat zich tegen de openbaarmaking van zijn portret verzet: Eiser heeft namelijk zowel impliciet als expliciet toestemming gegeven aan Coolblue voor publicatie van zijn portret. Beroep eiser op AVG slaagt evenmin: Coolblue heeft voldoende gerechtvaardigd belang waarbij de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is conform artikel 6 lid 1 sub f AVG.


PORTRETRECHT
 

Eiser is in dienst getreden bij Coolblue op basis van een arbeidsovereenkomst. Daarin staat o.a. opgenomen "Jij bent ons gezicht. Daarom gebruik we graag beeldmateriaal met jouw portret erop. Dat zetten we op onze website en op YouTube, in folders (...) Vanzelfsprekend doe je afstand van het portretrecht, ook voor de periode na je dienst verband." Het contract is verlengd tot onbepaalde tijd, maar eiser wordt door Coolblue op staande voet ontslagen. Eiser heeft meegewerkt aan een professionele fotoshoot ten behoeve van de wrapping en heeft nimmer bezwaar gemaakt tegen het gebruik van zijn portret en was juist trots op zijn medewerking aan de campagne over de inzet van elektrische bestelbussen.

 

Eiser vordert dat zijn portret van de bij Coolblue in gebruik zijnde bestelbussen verwijderd en een promotievideo offline te halen. 

 

In het onderhavige geval geldt dat eiser zowel expliciet als impliciet toestemming heeft gegeven voor het maken en openbaar maken van de beelden. Partijen zijn in de arbeidsovereenkomst expliciet overeengekomen dat Coolblue beeldmateriaal met het portret van eiser mag gebruiken, zowel voor de duur van het dienstverband als na afloop daarvan. Nu bij de verlenging van de arbeidsovereenkomst door Coolblue voorts expliciet is vermeld dat dezelfde arbeidsvoorwaarden zouden blijven gelden, en eiser niet heeft aangegeven hier niet mee akkoord te kunnen gaan, staat de geldigheid van de arbeidsovereenkomst en de daarop van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden niet ter discussie. 

 

Uit de gedragingen heeft Coolblue in redelijkheid mogen aannemen dat er toestemming is gegeven voor het publiceren van zijn portret.

 

Daarnaast geldt dat eiser geen redelijk belang heeft dat zich tegen de openbaarmaking van zijn portret verzet. Het belang van eiser weegt niet op tegen het belang van Coolblue. De publicaties hebben een positieve uitstraling en eiser is nu eenmaal werkzaam geweest voor Coolblue. Dat de publicatie van zijn portret nadelige gevolgen voor hem heeft gehad, is door eiser onvoldoende onderbouwd. De bestelbussen worden het grootste deel van de dag en 7 dagen per week ingezet voor de bezorgservice van Coolblue. Coolblue kan de inzet van de bussen niet zomaar staken. 

 

Evenmin is sprake van strijd met de AVG. Artikel 6 lid 1 sub f AVG bepaalt dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig kan zijn wanneer deze noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, tenzij de fundamentele vrijheden en grondrechten zwaarder wegen dan dit gerechtvaardigd belang. Zie hiervoor vergelijkbare afweging met betrekking tot het portretrecht.

 

IEPT20211217, Rb Rotterdam, Coolblue

 

ECLI:NL:RBROT:2021:13048