Geen publiekscampagne DierenRecht op deze wijze tegen zuivelconsumptie

11-01-2022 Print this page
IEPT20220104, Hof Amsterdam, Stichting DierenRecht v Agractie

Dierenrecht mag in het kader van een publiekscampagne gericht tegen consumptie van zuivel niet als feit presenteren dat het weghalen van kalveren bij de moeder direct bij de geboorte ernstig dierenleed veroorzaakt. Het hof bevestigt de bestreden uitspraak.

 

PUBLICATIE

 

De rechtbank oordeelde dat Dierenrecht billboards en afbeeldingen van website moet verwijderen waarop staat dat zuivel ernstig dierenleed veroorzaakt door kalfjes direct na de geboorte weg te halen bij hun moeder. Dat sprake is van ernstig leed, zoals Stichting Dierenrecht in de uitlating stelt is echter niet aannemelijk geworden.

 

Uit publicaties volgt niet dat het direct na de geboorte scheiden van koe en kalf minder leed toebrengt dan later scheiden en deze verkenning toont niet aan dat het direct scheiden ernstig leed veroorzaakt. Ook deskundigen lopen uiteen in hun inschatting van de ernst van zowel het scheiden van de moeder, als van het solitair huisvesten van de kalveren. Uit analyse kan dan niet worden afgeleid dat op dit punt er voldoende mate van communis opinio bestaat. In opdracht van het ministerie van Landbouw en Visserij uitgevoerde Ongeriefanalyses 2007-2011 aan het scheiden van koe en kalf bij de geboorte is de laagste ongeriefscore van 0 toegekend.

 

Het recht van vrijheid van meningsuiting voor Dierenrecht dient in dit geval te wijken voor het belang van de achterban van Agractie om niet zonder voldoende feitelijke grondslag op deze manier te worden blootgesteld aan deze als feit gepresenteerde beschuldiging over dit aspect van hun werkwijze. 

 

Er staan vele andere manieren ten dienste aan DierenRecht om haar bezwaren tegen zuivelproductie onder de aandacht te brengen bij de consument. Het is niet nodig om op deze manier het 'direct bij de geboorte weghalen van de kalveren' als ernstig dierenleed onder de aandacht van de consument te brengen.

 

De grieven slagen niet. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

 

IEPT-versie volgt later
ECLI:NL:GHAMS:2022:7

 

Noot: Jens van den Brink, 'Ook Hof slaat plank mis en bevestigt verbod op Stoppenmetzuivel poster', MediaReport 4 jan 2022