Appellant moet bewijzen dat er acht Solexen op Texel hebben rondgereden

12-09-2022 Print this page
IEPT20220208, Hof Amsterdam, Texelcars

Hof laat [appellant] toe te bewijzen dat er acht solexen op Texel hebben rondgereden met de handelsnaam erop: het door [appellant] gestelde en te bewijzen gedurende geruime tijd op Texel rondrijden van acht solexen met fietstassen met de tekst ‘[domeinnaam].nl’ met daaronder het 06-nummer van [appellant], kwalificeert als handelsnaam gebruik. Geen auteursrechtinbreuk door geïntimeerde op de tekst “onderweg zwaaien en lachen de mensen naar je. Er hoeft geen helm gedragen te worden”: appellant heeft geen feiten gesteld waaruit blijkt dat tekst auteursrechtelijk beschermd is. Appellant onvoldoende onderbouwd waarop de auteursrechtschendingen zien.

 

HANDELSNAAMRECHT - BESCHRIJVENDE WOORDEN

 

Het door appellant gestelde (en nog te bewijzen feit dat) gedurende geruime tijd op Texel rondrijden van acht solexen met fietstassen met haar domeinnaam met daaronder het 06-nummer van appellant kwalificeert als handelsnaamgebruik. Deze fietstassen fungeerden in dat geval namelijk in de communicatie met het potentiële relevante publiek als rondrijdende uithangborden en/of reclame voor de onderneming. 

 

Door dit gestelde gebruik van de domeinnaam op de fietstassen, zal het relevante publiek de indruk hebben gekregen dat de desbetreffende solexen afkomstig waren van en/of werden verhuurd door een (mede) onder deze naam gedreven onderneming. 

 

De omstandigheid dat het in dat geval gaat om het op kleine schaal en in beperkte omvang voeren van de naam – voor verhuur van maximaal acht solexen, op fietstassen van die acht solexen, terwijl op de website waarnaar doorlinkt andere namen worden gebruikt – staat niet in de weg aan de conclusie dat appellant – als hij slaagt in het bewijs waartoe hij wordt toegelaten – haar domeinnaam sinds 2011 als handelsnaam heeft gevoerd. Aan het achtervoegsel .nl komt in dit verband geen zelfstandige betekenis toe, zodat daarmee ook het gebruik van de domeinnaam als handelsnaam vast staat indien appellant slaagt in het bewijs.


Aktewisseling over de betekenis voor deze zaak van de na het vragen van arrest door de Hoge Raad (IEPT20210219 Dairy Partners) gegeven antwoorden op prejudiciële vragen over (in meer of mindere mate) beschrijvende handelsnamen.


Appellant niet voldoende bewezen dat de tekst "onderweg zwaaien en lachen de mensen naar je. Er hoeft geen helm gedragen te worden" een auteursrechtelijk beschermd werk is, waarvan hij de rechthebbende is. In algemene termen benoemen van het kopiëren van gebruikte teksten en afbeeldingen, nog geen schending van op het auteursrecht gebaseerde vorderingen. Dat moet beter worden onderbouwd.


IEPT20220208, Hof Amsterdam, Texelcars


ECLI:NL:GHAMS:2022:334