Tulpenras Strong Strike vernietigd nu Strong Energy eerder algemeen bekend was

02-03-2022 Print this page
IEPT20220223, Rb Den Haag, eiser v HBM

'Strong Energy' voldoet aan definitie van een ras; geen twijfels over de bestendigheid/homogeniteit of over de vraag of deze cultivar aan de definitie van 'ras' beantwoord. Ras 'Strong Strike'niet onderscheidend in vergelijking met 'Strong Energy' blijkt uit D.U.S. onderzoek en uit een side-by-side vergelijking. 'Strong Energy' was algemeen bekend voor de kwekersrechtaanvrage van 'Strong Strike'; in voldoende mate in vakkringen kennisgenomen van het bestaan van dit ras. Kwekersrecht 'Strong Strike'met terugwerkende kracht vernietigd (artikel 21 UPOV), overeenkomstig andere IE-wetgeving.

 

KWEKERSRECHT

 

Het tulpenras Strong Energy werd op eisers verzoek in 2012 ingeschreven als ontdekte mutant van het (onbeschermde) ras 'Strong Gold'. HBM heeft een kwekersrecht aangevraagd voor het tulpenras Strong Strike, eveneens een mutant van Strong Gold. En nog later heeft eiser een kwekersrecht aangevraagd voor het ras Strong Energy. Naktuinbouw heeft het nieuwe ras en vergelijkingsrassen opgeplant om Distinctness, Uniformity en Stability ('D.U.S.') vast te stellen. Dit ras is niet duidelijk onderscheidbaar van Strong Strike van HBM.
 

Op basis van een side by side opplant wordt de conclusie getrokken dat de rassen ‘Strong Energy’ en ‘Strong Strike’ onvoldoende onderscheidbaar van elkaar zijn. Het kwekersrecht op het ras ‘Strong Strike’ (HBM) is ten onrechte verleend, omdat Strong Energy reeds bekend was.


Dat in de rasbeschrijvingen verschillen bestaan die erop duiden dat het om onderscheiden rassen gaat, kan ontstaan door de fase van bloei waarin de tulp zich op het moment bevindt. De beschouwing heeft tweemaal plaatsgevonden, beiden met de conclusie dat de rassen niet onderscheidbaar zijn van elkaar.
 

Het ras Strong Energy is algemeen bekend. Dat wordt in UPOV-kringen vrij snel aangenomen wanneer er teelt, handel plaatsvindt of inschrijving in rassenregister, of het in behandeling zijn van die inschrijving of een beschrijving in een publicatie.


Strong Strike wordt ex 75 lid 1 onder b ZPW 2005 vernietigd. Binnen drie werkdagen dient aantekening worden gemaakt in het Nederlands rassenregister. 


IEPT20220223, Rb Den Haag, HBM

ECLI:NL:RBDHA:2022:1342