Rubik’s Cube geen uitgedacht spelconcept

17-06-2022 Print this page
Auteur:
Birgit Kunst-Verboon
IEPT20220613, Rb Gelderland, Rubik's Cube
(Met dank aan Dirk Visser en Bram Bogaerts, Visser Schaap & Kreijger)

Rubik’s Cube als bewegend object als zodanig niet auteursrechtelijk beschermd: elementen van het driedimensionaal logicaspel zijn technisch en functioneel bepaald. Oppervlakdecoratie van Rubik’s Cube wel auteursrechtelijk beschermd: vormgeving grid uiting van vrije keuze ontwerper. Spelconcept Rubik’s Cube niet auteursrechtelijk beschermd: concept niet los te zien van vormgeving. NexCube maakt geen inbreuk op Rubik’s Cube: totaalindrukken komen niet overeen. 

 

AUTEURSRECHT

 

Spin Master Spin is rechthebbende op de (vermeende) auteursrechten van de in 1974 ontworpen Rubik’s Cube:

 

 

Goliath brengt een kubusvorming object onder de naam MoYu NexCube op de markt:

 

 
Spin Master vordert dat de voorzieningenrechter Goliath beveelt iedere inbreuk op auteursrechten die rusten op de Rubik’s Cube staakt en gestaakt te houden.

 

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft zich in een bodemprocedure reeds uitgesproken over de auteursrechtelijke bescherming van de Rubik’s Cube, namelijk dat de Rubik’s Cube zonder kleurvlakken geen auteursrechtelijk beschermd werk vormt omdat de vormgevingskeuzen in hoge mate functioneel bepaald zijn. Het oorspronkelijk karakter komt voort uit de breedte, de kleur en de dikte van de grid, samen met de kleurtinten rood, groen, geel, blauw, wit en oranje. 

 

De voorzieningenrechter sluit zich hierbij aan. Partijen verschillen van mening of het hof zich ook heeft uitgelaten over de vraag of het spelconcept van de Rubik’s Cube auteursrechtelijk beschermd is. De voorzieningenrechter komt tot het voorlopig oordeel dat er ten aanzien van de Rubic’s Cube geen sprake is van een uitgedacht spelconcept welke te scheiden is van de vormgeving. De voorzieningenrechte neemt hierbij in overweging dat Spin Master ter zitting zelf heeft verklaard dat Rubik door te spelen met het object tot een spelconcept kwam en daarmee is het spelconcept niet goed te onderscheiden van de vormgeving. Het spelconcept komt niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.

 

Wanneer beide kubussen met elkaar worden vergeleken, kan naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet worden gezegd dat de NexCube’ in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de vormgeving van de Rubik’s Cube’ vertoont dat de totaal indrukken die de vormgeving van beide kubussen maken in hoge mate overeenstemmen. Zo ontbreek bij de NexCube het zwarte grid zodat er een ander visueel effect ontstaat en de kleurtinten zijn anders.

 

IEPT-versie volgt later

(Kopie originele vonnis)
ECLI:NL:RBGEL:2022:2942