Mede-auteursrechthebbende kan niet een gezamenlijke creatie in een la laten verdwijnen

28-06-2022 Print this page
IEPT20220620, Gerecht van Curaçao, Icons en Decoded

Gemeenschappelijk auteursrecht op lied ‘Amor Real’. Het lied bevat onmiskenbaar elementen uit ‘Bon Tené’, waaraan gedaagde een substantiële bijdrage heeft geleverd. Verbod om 'Amor Real' te publiceren en exploiteren is dan ook afgewezen.  Samenwerking tussen [eisers], Catipa en [gedaagde] was erop gericht de gezamenlijk tot stand gebrachte composities door Icons te laten spelen en uit te brengen. Een verbod, opgelegd door één auteursrechthebbende van muziek waar een gezamenlijk auteursrecht op rust,  wordt bij een samenwerking als onderhavig onredelijk geacht. Gedaagde moet daarbij de blokkering van de muziekvideo Amor Real op YouTube laten opheffen, hij heeft daarentegen wel recht op naamsvermelding als mede-auteursrechthebbende.

 

AUTEURSRECHT - GEMEENSCHAPPELIJK AUTEURSRECHT

De groep muzikanten van Icons hebben onder de naam Decoded een kanaal op YouTube. Samen met zanger-gedaagde hebben ze het lied 'Bon Tené' opgenomen. Na vertrek van gedaagde heeft de groep het lied 'omgezet' in het lied 'Amor Real' met andere zangers, een ander arrangement en melodie. Zanger heeft het nieuwe lied als plagiaat aangemerkt bij YouTube en zodoende is het lied tijdelijk geblokkeerd.
 

Dat de samenwerking was gericht op stand brengen van compositie en door Icons te laten spelen en met dat doel o.a. gedaagde is betaald en de productiekosten zijn betaald, zou met een vetorecht van iedere muzikant over het verdere gebruik de andere musici en financiers de dupe worden en zou de gezamenlijke creatie in een la verdwijnen. Dat is onaanvaardbaar.


Die omstandigheden relativeren sterk de inbreuk op het eerder werk. Een door de bodemrechter vast te stellen beheersregeling houdt in dat het werk gepubliceerd en geëxploiteerd mag worden, mits gedaagde als co-auteur van het arrangement recht op naamsvermelding heeft.


Ten overvloede: Bij vaststelling van een redelijke vergoeding als mede-auteursrechthebbende van het liede 'Amor Real' zal ook meespelen dat er opbrengsten zijn misgelopen met 'Bon Tené'. 


Het gerecht verbiedt gedaagde blokkeringshandelingen op YouTube en andere internetmedia uit te voeren en eisers dienen gedaagde als co-auteur te vermelden.

 

IEPT20220620, Gerecht van Curaçao, Icons en Decoded


ECLI:NL:OGEAC:2022:154