Ongefundeerde beschuldigingen met de kwalificaties ‘(gevaarlijke) psychopaat’, ‘krankzinnige’ en ‘zwaar gestoorde’

02-08-2022 Print this page
IEPT20220621, Rb Gelderland, Crime nieuws

Gedaagde is houder van een website en heeft alle daarop over eiser gepubliceerde ‘nep-nieuws, feitelijke onwaar- en onjuistheden’ geplaatst te verwijderen en verwijderd te houden en alle ‘onware publicaties’ te verwijderen en verwijderd te houden. Gevorderde rectificatie wordt afgewezen, omdat gedaagde dan moet rectificeren dat eiser schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten, maar het is niet aannemelijk geworden dat die veroordelingen onjuist zijn.

 

PUBLICATIES - PRIVACY

 

Op de website van gedaagde is onder meer te lezen dat de website van eiser is die ‘volkomen nep’ is en die door oplichters wordt ingezet maar deze beschuldiging wordt niet hard gemaakt door gedaagde. De website vermeld namen van eiser, geboortedatum en (al dan niet actuele) adres, telefoonnummer en e-mailadres. Gedaagde heeft niet onderbouwd dat en waarom het voor het doel dat hij nastreeft nodig is al deze persoonsgegevens van eiser te vermelden en dat niet kan worden volstaan met andere gegevens waarmee eiser in voldoende mate identificeerbaar is. 

 

Eiser wordt gekwalificeerd als ‘(gevaarlijke) psychopaat’, ‘krankzinnige’ en ‘zwaar gestoorde’; dit zijn ongefundeerde beschuldigingen. Nergens blijkt uit dat aan de kwalificaties enig deugdelijk onderzoek en voldoende feitelijke vaststellingen ten grondslag liggen. 

 

Volgens gedaagde citeert hij slechts wat anderen (in openbare bronnen) hebben verklaard of wat eiser zelf heeft verklaard, maar dat blijkt nergens uit. 

 

Deze kwalificaties gaan veel verder dan nodig is om het door gedaagde gestelde doel te bereiken en zijn onnodig grievend. 

 

Een en ander maakt dat sprake is van een ernstige inbreuk op het recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, die niet gerechtvaardigd kan worden met een beroep op de vrijheid van meningsuiting. Eiser vordert terecht verwijdering van deze uitlatingen ter bescherming van zijn reputatie, persoonlijke levenssfeer en privacy.

De publicaties op de website zijn onrechtmatig jegens eiser. Gedaagde dient deze offline te halen. 


Eiser vordert een rectificatie waarin gedaagde ook de mededelingen moet rectificeren dat eiser zich schuldig heeft gemaakt aan bepaalde strafbare feiten, maar niet gesteld of aannemelijk is geworden dat de vermelde veroordelingen feitelijk onjuist zijn. Rectificatie wordt afgewezen.

 

ECLI:NL:RBGEL:2022:3666