Pharmathan als feitelijk leidinggevende moet dochtervennootschappen octrooiinbreuk laten staken

22-07-2022 Print this page
IEPT20220719, Rb Den Haag, Novartis v Pharmathen

Octrooi voor werkwijze produceren van octreotide Long Acting Release(LAR)-producten door "verpakken" polymeren. Vordering staken inbreukmakend handelen. Geen strijd met waarheidsplicht Griekse kort geding vonnis (ten dele) citeren. Onder substantiele hoeveelheid lineaire polymeren, vallen ook 2-armige polymeren. Griekse dochtermaatschappij van Pharmathen maakt inbreuk op het octrooi bij productie van haar LAR (omhulste)-producten. Pharmathen handelt als feitelijk leidinggevende moedervennootschap onrechtmatig en is daarmee dreiging voor (in)directe inbreuk.


OCTROOIRECHT - FACILITEREN IE-INBREUK


Novartis brengt een injecteerbaar LAR (Long Acting Release) product met octreotide op de markt onder de naam Sandostatine LAR. De geoctrooieerde werkwijze EP 519 is de werkzame stof octreotide acetaat “verpakt” in PLGA-polymeren die ervoor zorgen dat de werkzame stof vertraagd in het lichaam kan worden afgegeven.

Geen strijd met waarheidsplicht door een selectie van een Griekse voorlopige voorziening te geven. Uit de dagvaarding volgt eerdere procedure die niet tot toewijzing van vorderingen van een van de partijen heeft geleid. Ook is deze procedure tegen de Nederlandse partij binnen de Pharmathen-groep.
 

De conclusie uitgelegd: De methanol/dichloormethaan moet een substantiële hoeveelheid lineair PLG-polymeer bevatten. De gemiddelde vakpersoon zal niet alleen 1-armig polymeer als lineair beschouwen, maar ook 2-armige polymeren. Met een geschatte ondergrens van 45 mol% lineair polymeer is dat naar voorlopig oordeel nog steeds substantieel.

 

Uit de jaarstukken van Pharmathen volgt dat zij haar Griekse dochtervennootschap Pharmathen SA in staat stelt inbreuk te maken in Griekenland en andere landen waar EP 519 van kracht is. Daarvoor is Pharmathen verantwoordelijk voor de strategische beslissingen rondom research en development van nieuwe producten. 

 

Uit de beschrijving blijkt dat Pharmathen leiding geeft en alle strategische beslissingen neemt over het merendeel van de activiteiten van de Pharmathen-groep en zij voorts de maketing en sales doet van B2B activiteiten van de Pharmathen-groep. Daarmee is naar voorlopig oordeel voldoende aannemelijk dat er een serieuze dreiging is dat Pharmathen dergelijke zeggenschap uitoefent dan wel de lokale dochtervennootschappen opdracht zal geven, zal faciliteren of hen tot inbreuk zal aanzetten of uitlokken. 

 

De voorzieningenrechter acht de dreiging aannemelijk dat Pharmathen ten minste op enigerlei wijze bij inbreuk in de Europese landen waarvoor EP 519 is gedesigneerd (opzettelijk) betrokken zou kunnen zijn. Naar Nederlands recht is dit (dreigend) onrechtmatig handelen. Pharmathan wordt verboden om onrechtmatig te handelen door dochtervennootschappen aan te zetten inbreuk te maken of anderszins toe te staan, bevorderen of faciliteren. Staking (in)directe inbreuk. Instructie om Griekse dochter inbreuk te laten staken.

 

IEPT-versie volgt later
ECLI:NL:RBDHA:2022:7186