Inbreuk op advertentietekst Barbecuehandschoenen op bol.com

31-10-2022 Print this page
IEPT20220803, Rb Rotterdam, Xamax v Novolet

Auteursrechtelijke bescherming van advertentietekst op bol.com voor BBQ-handschoenen. Er is sprake van één-op-één overname, inclusief spelfouten. Toewijzing geringe schade in de vorm van gederfde licentievergoeding. Verdere schade en winstafdracht afgewezen.

AUTEURSRECHT

Eiser en gedaagden verkopen van diverse consumentenartikelen, onder meer aangeboden via bol.com-verkoopplatform. Eiser biedt de hittebestendige barbecue-/ovenhandschoenen aan onder het woordmerk XAMAX. XAMAX verwijt Novolet inbreuk op haar advertentieteksten.


De tekst bevat weliswaar veel feitelijke informatie over de eigenschappen van het product, maar dat sluit niet uit dat sprake kan zijn van een werk. De informatie is in dit geval op een voldoende vrije en creatieve wijze in de advertentietekst verwerkt. 


Het geheel van de woordkeuze, zinsopbouw en -lengte, toonzetting, de verdeling van de tekst over de alinea’s, de rangschikking van de alinea’s en van de tekst binnen elke alinea, de gekozen kopjes en de keuze van vetgedrukte woorden maken dat er sprake is van een werk.
 

Toen Novolet zijn handschoenen wilde gaan aanbieden, heeft zij naar vergelijkbare advertenties gezocht. De tekst zijn één-op-één overgenomen, inclusief de spelfouten (accesoires, extra spaties en 'bent je niet tevreden').

Na aanpassing op 8 september is er geen sprake meer van inbreuk.


De rechtbank veroordeelt tot schadevergoeding van tweemaal het bedrag dat hij aan Brand on-Point heeft betaald voor het schrijven van de advertentietekst: €140.
 

Geen winstafdracht ex 27a Aw: Het ligt meer voor de hand dat de betreffende consument dan voor Xamax zou kiezen. Het lag op de weg van Xamax om nader toe te lichten en te onderbouwen dat Novolet als gevolg van de inbreukmakende advertentietekst winst heeft genoten.

Compensatie van proceskosten.


IEPT20220803, Rb Rotterdam, Xamax v Novolet


ECLI:NL:RBROT:2022:6857

Bijlage 1: de door [naam eiser] gemaakte vergelijking, opgenomen in de sommatie van 7 september 2021, tussen de advertentietekst voor de handschoen “Xamax” van [naam eiser] (links) en de advertentietekst voor de handschoen “Docci” van [naam gedaagde] (rechts)