Met veroordeling voor kinderpornobezit is iemand nog geen pedofiel te noemen

07-11-2023 Print this page
IEPT20220810, GvEA Aruba, Pedofiel-rectificatie

In een bericht op Facebook werd aangekondigd dat bekend muzikant in Aruba werd gehuldigd. Gedaagde deelt dat bericht met daarbij de tekst die de suggestie wekt dat eiser pedofiel is. Een zeer ernstig strafbaar vergrijp. Echter de veroordeling voor bezit van kinderporno in 2011 brengt niet met zich mee dat hij kwalificeert als pedofiel en mist feitelijke grondslag. Rectificatie bevolen.

PUBLICATIE
 

Eiser is een in Aruba alom bekende muzikant en is in 2011 veroordeeld voor het in bezit hebben van kinderporno. Op Facebook is een post geplaatst waarin werd aangekondigd dat eiser zal worden gehuldigd. Gedaagde heeft de post gedeeld en daarbij de tekst vermeld "Pedophile Paradise, But Pedophiles Get Honored". 


De kwalificatie 'pedofiel' in het dagelijks algemeen Arubaanse spraakgebruik wordt gelijkgesteld met seksueel misbruik van kinderen. Dat is een zeer ernstig strafbaar vergrijp, dat - als hiervan sprake is - gepaard gaat met grote maatschappelijke verontwaardiging en minachting jegens de dader.

Gedaagde meent dat de hiervoor omschreven veroordeling van eiser voor het in bezit hebben van kinderporno voldoende feitelijke grondslag oplevert om eiser als pedofiel neer te zetten. Het enkele (weliswaar strafbare) bezit van kinderporno brengt niet zonder meer met zich mee dat eiser een pedofiel is. Dat betekent dat gedaagde alvorens eiser neer te zetten als pedofiel daarvoor geen feitelijke grondslag voorhanden had. 

 

Het Gerecht beveelt gedaagde om rectificatietekst te plaatsen en minimaal 2 weken geplaatst te houden.

 

ECLI:NL:OGEAA:2022:559