Zembla-uitzending deels onrechtmatig tegenover granulietproducent

08-09-2022 Print this page
IEPT20220831, Rb Den Haag, Graniet Import v Zembla
(Met dank aan Bertil van Kaam, Van Kaam IP, Media & Privacy)

Zembla heeft door uitzenden van de onrechtmatige uitlatingen van oud OvJ Biezeveld onrechtmatig gehandeld tegenover GIB. Het door Zembla aan Biezeveld voorgelegde feitencomplex gaf een veel te eenzijdig beeld en Zembla heeft vervolgens Biezeveld verzocht dit feitencomplex te kwalificeren. Geen onrechtmatige daad Zembla door niet op eerste verzoek tot rectificatie over te gaan. Rechtbank ziet niet in waarom het enkele feit dat Zembla de hierboven omschreven beschuldigingen niet op eerste verzoek heeft gerectificeerd (omdat zij zich op het standpunt stelde dat zij niet onrechtmatig had gehandeld), maakt dat zij daarmee een zelfstandige onrechtmatige daad tegenover GIB heeft gepleegd. Rectificatie bevolen. Zembla dient op al haar webpagina’s over de Eerste Uitzending en in de montage van die eerste uitzending permanent een rectificatietekst te plaatsen. Overige vorderingen GIB afgewezen.

 

PUBLICATIE
 

Uitspraak na IEPT20211208 waarin de uitlating van een voormalig hoogleraar en oud-milieuofficier van justitie over vermeende strafbare feiten als onrechtmatig werden bestempeld. 

 

GIB heeft bij de Raad voor de Journalistiek een klachtenprocedure aangespannen. Op 7 december 2020 concludeert de Raad voor de Journalistiek dat, voor zover de klacht was gericht tegen de aantasting van de privacy van de klagers, Zembla zorgvuldig had gehandeld. Voor het overige was de handelwijze van Zembla journalistiek onzorgvuldig.

 

In deze civiele procedure vordert GIB een verklaring voor recht en rectificatie. Zij stelt zich in de eerste plaats op het standpunt dat Zembla door in de televisie-uitzendingen en in andere publicaties meerdere beschuldigingen te uiten die geen steun vinden in het feitenmateriaal onrechtmatig handelt. In de tweede plaats stelt GIB dat Zembla onrechtmatig heeft gehandeld door los van specifieke ongefundeerde beschuldigingen, sinds de uitzending, onvolledig, eenzijdig en tendentieus te berichten over granuliet. 

De rechtbank is van oordeel dat Zembla in verband met de onrechtmatige uitlatingen van oud officier van justitie Biezeveld ‘dat GIB opzettelijk meerdere strafbare feiten heeft gepleegd’ in de eerste uitzending over Granuliet, onrechtmatig tegenover GIB heeft gehandeld. Het maakt hierbij niet uit dat de uitspraken niet door Zembla zijn gedaan. Zembla heeft niet met de van haar te verwachten zorgvuldigheid tegenover GIB gehandeld. Daarbij acht de rechtbank het relevant dat Zembla Biezeveld van informatie heeft voorzien en een onvolledig feitencomplex heeft voorgelegd en hem vervolgens heeft gevraagd het gepresenteerde feitencomplex te kwalificeren. Zembla wordt tevens bevolen hieromtrent een aanvullende rectificatie op te nemen op haar webpagina's en deze te monteren in de uitzending van 6 februari 2020 direct na de al door Zembla geplaatste rectificatietekst over Biezeveld.

De overige uitlatingen worden niet door de rechtbank onrechtmatig geacht en de vorderingen die daarop gestoeld zijn worden afgewezen.

IEPT20220831, Rb Den Haag, Graniet Import v Zembla

ECLI:NL:RBDHA:2022:8625