Exclusieve bevoegdheid Den Haag kan niet aan de kant worden gezet door forumkeuze

19-05-2023 Print this page
IEPT20220928, Rb Amsterdam, Realistic v Stakelogic

Bevoegdheidsindident. Stakelogic brengt Book of Charms quatro uit terwijl Realistic een Uniemerk BOOK OF CHARMS heeft geregistreerd en gebruikt voor online slotmachines. Settlement Agreement met forumkeuze voor Rechtbank Amsterdam. Reconventionele vordering tot nietigheid Uniemerk BOOK OF CHARMS. Vorderingen in reconventie verknocht met vorderingen in conventie. Verwijzing naar Rechtbank Den Haag.


EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID Rb DEN HAAG - FORUMKEUZE
 

Realistic Games is een softwareontwikkelaar en leverancier van (online) kansspelen. Zij heeft Uniewoordmerk BOOK OF CHARMS geregistreerd. Beide partijen maken content voor online casino's, zoals online slotmachines. Stakelogic brengt een slotgame Book of Charms Quattro op de markt. Er is een settlement agreement getekend met forumkeuze voor rechtbank Amsterdam

Stakelogic vordert in dit incident de zaak te verwijzen naar de rechtbank Den Haag en de zaak te staken tot het EUIPO in laatste instantie uitspraak heeft gedaan in de nietigheidsprocedure. 

Voor zover de vordering in reconventie ziet op de nietigheid van het Uniemerk van Realistic geldt op grond van de artikelen 123 lid 1, 124 onder d en 125 lid 1 UMVO in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk dat de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd is daarvan kennis te nemen. 

 

Dat de schikkingsovereenkomst een forumkeuze is opgenomen, die ertoe strekt dat de rechtbank Amsterdam bevoegd is inzake geschillen met betrekking tot de schikkingsovereenkomst. De exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Den Haag ten aanzien van de vordering in reconventie kan niet aan de kant worden gezet door deze forumkeuze. De rechtbank Den Haag blijft dus desondanks bevoegd wat betreft de reconventionele vordering.

 

Of Stakelogic ontvankelijk is in haar reconventionele nietigheidsvordering is niet een vraag die beoordeeld dient te worden in het incident, maar een vraag die voorligt in de hoofdzaak.

 

Stakelogic heeft gevorderd om niet alleen de vordering in reconventie maar ook de vordering in conventie te verwijzen naar de rechtbank Den Haag vanwege de verknochtheid van deze vorderingen. Volgens Realistic heeft een potentiële nietigverklaring van haar Uniemerk alleen al gelet op het bepaalde in artikel 62 lid 3 onder b UMVO geen gevolgen voor de schikkingsovereenkomst.  Vanuit doelmatigheidsoverwegingen en ter voorkoming van tegenstrijdige beslissingen ligt een gezamenlijke behandeling en berechting voor de hand. 

 

De rechtbank Amsterdam komt niet toe aan de beoordeling tot schorsing en verwijst de zaak naar de rechtbank Den Haag.

 

ECLI:NL:RBAMS:2022:8539